Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Groot onderhoud Ridder Snouckaertlaan en omgeving in Voorburg gestart

10 juli 2024
Algemeen nieuws

Foto: gemeente LV

Graafmachines, bergen zand en stenen, grote buizen, mensen met oranje hesjes aan en helmen op: in de Ridder Snouckaertlaan in Voorburg is gestart met groot onderhoud. De gemeente vervangt daar en in de omliggende straten de riolering door een gescheiden rioolstelsel en brengt meer groen aan, zodat de wijk beter voorbereid is op het klimaat dat verandert. Ook wordt het kruispunt Bruinings Ingenhoeslaan met de Prinses Irenelaan heringericht.

Marcel Belt, wethouder openbare ruimte: “Het is belangrijk om onze gemeente groener en toekomstbestendig te maken, passend bij het klimaat dat verandert en bij de wensen van inwoners. Door de maatregelen die we in de Ridder Snouckaertlaan en omgeving nemen, zetten we daar een flinke stap in.” 

Van 1 naar 2 buizen

De verouderde riolering wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Dat houdt in dat de rioolbuis die er nu ligt, vervangen wordt door 2 rioolbuizen. Het vuile afvalwater (douche, toilet, gootsteen) wordt daarna via de ene rioolbuis afgevoerd naar de rioolwaterzuivering waar het schoongemaakt wordt. Via de andere buis wordt het relatief schone regenwater (dat via de straatputten naar het riool stroomt) naar de sloten afgevoerd en niet meer ook naar de rioolwaterzuivering (zoals nu). Daarmee behouden we regenwater voor droge periodes en zorgen we ervoor dat het vuilwaterriool bij hevige regenbuien minder snel overbelast raakt. Dat verkleint de kans op watertekort, wateroverlast en overstorten van het riool in de sloten.

Omwonenden denken mee

Bewoners en ondernemers in de straten waar de riolering wordt vervangen hebben meegedacht over verbeteringen in hun wijk, zoals het aanplanten van meer groen en het verbeteren van de verkeersveiligheid bij met name het kruispunt Bruinings Ingenhoeslaan met de Prinses Irenelaan. Hun wensen en suggesties zijn, waar mogelijk, in de plannen en het ontwerp meegenomen. Marcel Belt: “Het is ontzettend fijn dat omwonenden hebben meegedacht. Zij wonen en werken hier en weten daarom als de beste wat goed gaat in de wijk en wat beter kan. Daar hechten we veel waarde aan.”  

Meer groen en veiligere wegen 

Na de werkzaamheden aan de riolering wordt de bestrating waar nodig vernieuwd en meer groen aangebracht. Het gazon aan de Bruinings Ingenhoeslaan tussen de Keltenlaan en Prinses Irenelaan wordt verbreed en de Brinnolaan, Keltenlaan en Bruinings Ingenhoeslaan krijgen plantvakken. Marcel Belt: “Als ergens toch al de schop in de grond gaat, zoals hier in deze wijk, brengen we direct extra groen aan waar dat mogelijk is.” Meer groen maakt de wijk mooier, maar ook vangt de grond waarin de planten en bomen staan regenwater op. Dat verkleint de kans op wateroverlast en gaat droogte tegen. Daarnaast zorgen bomen en planten voor verkoeling als het heet is, voor betere luchtkwaliteit en voor een afwisselende natuur die belangrijk is voor insecten, vogels en andere dieren. 

Gefaseerde aanpak

In de Ridder Snouckaertlaan en bijna 10 omliggende straten wordt het riool vervangen. De werkzaamheden duren tot medio 2025. Daarna wordt het kruispunt Bruinings Ingenhoeslaan met de Prinses Irenelaan heringericht. Het werk vindt gefaseerd plaats zodat overlast beperkt blijft en woningen en bedrijven bereikbaar blijven. 

Een plattegrond van de straten waar de werkzaamheden plaatsvinden, meer informatie over het project en het definitieve ontwerp staan op de projectpagina Ridder Snouckaertlaanexterne-link-icoon.