Groot onderhoud Strabolaan en omgeving

De riolering van Strabolaan en omgeving is sterk verouderd en moet vervangen worden. De fietsveiligheid en de openbare ruimte worden verbeterd. De werkzaamheden starten eind 2020.

Wat u moet weten

  • Het gebied betreft Strabolaan, Prinses Beatrixlaan, Prinses Irenelaan, Marie Hoffmanlaan, Willem de Nobelaerlaan, Ewoudt van der Dussenlaan, Johannes Meybeeklaan en een gedeelte van Reuvenslaan en Abraham Douglaslaan
  • Omwonenden ontvangen informatiebrieven

Wat gaat er gebeuren

  • De nieuwe riolering is een gescheiden stelsel met een rioolbuis voor vuil water en een rioolbuis voor regenwater. Het vuile water wordt afgevoerd naar de waterzuivering. Regenwater stroomt naar een sloot in de buurt
  • Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd
  • Verbeteren fietsverkeersveiligheid op Prinses Irenelaan met vrijliggende fietspaden

Meer informatie

Tijdlijn

  • Eind 2020/2021: uitvoeringsfase
  • Medio 2020: voorbereidingsfase
  • Begin maart 2020: terugkoppeling enquête
  • 16 december 2019 tot 20 januari 2020: meedenken via Upinion app