Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Hé, hoe gaat het echt met je?

22 mei 2023
Algemeen nieuws

Van 22 tot en met 28 mei is het de week van de mentale gezondheid, met dit jaar specifieke aandacht voor jongeren en jongvolwassenen, werkenden en mensen in een kwetsbare positie. Recente onderzoekscijfers laten zien dat het aantal jongeren met mentale klachten nog steeds groot is. Extra aandacht hiervoor blijft dus belangrijk. Samen met onze samenwerkingspartners schenken we deze week extra aandacht aan dit onderwerp.

We willen meer begrip en bewustzijn creëren rondom mentale gezondheid in de samenleving. Het moet normaal worden dat we naar elkaar omkijken en oog hebben voor de mentale gezondheid van elkaar. Een goede mentale gezondheid zorgt ervoor dat je positiever in het leven staat, minder stress ervaart en beter kan omgaan met tegenslagen in je werk of privéleven. Ook lijkt er een verband te bestaan tussen een goede mentale gezondheid en een langere levensverwachting, onder meer door sneller herstel van lichamelijke ziekten.

Wethouder Jeffrey Keus: “Ik vind het zorgelijk dat zoveel van onze jongeren en jongvolwassen te maken hebben met mentale klachten in het dagelijks leven. Helaas wordt mentale gezondheid nog teveel als een taboeonderwerp gezien wat het moeilijk maakt om erover te praten. In de week van de mentale gezondheid willen we extra aandacht hier aan besteden. Praat erover met familie of vrienden, of zoek (anonieme) hulp. Mentale gezondheid is van ons allemaal!”

Het perfecte plaatje

Tegelijkertijd is mentaal gezond zijn en blijven niet altijd gemakkelijk. De coronacrisis heeft een grote impact op ons allemaal gehad, maar met name op jongeren. Coronamaatregelen zoals lockdowns, sluiting van scholen, digitale lessen en 1,5 meter afstand houden hebben diep ingegrepen op het dagelijks leven van jongvolwassenen.

De perfect-lijkende plaatjes op sociale media kunnen invloed hebben op hoe tevreden jongeren zijn met zichzelf, hun lichaam en hun leven. Jonge meiden worstelen meer met hun mentale gezondheid dan jongens. Uit cijfers van de GGD Haaglanden¹ blijkt dat meisjes meer stress ervaren dan jongens. Vrouwen ervaren de meeste stress van studie of school, de combinatie van alles wat zij moeten doen en de eisen die zij aan zichzelf stellen. Maar ook het gevoel van eenzaamheid en zelfs het hebben van suïcidale gedachten is vrij hoog onder jongeren. Reden om samen te kijken hoe we mensen kunnen helpen om hun mentale gezondheid te versterken.

Mentale gezondheid: van ons allemaal

De week van de mentale gezondheid staat niet op zichzelf. De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft eind vorig jaar unaniem een motie aangenomen waarin onder andere wordt opgeroepen mentale gezondheid vast onderwerp van gesprek te laten zijn. En om samen met andere organisaties de week van de mentale gezondheid te organiseren in Leidschendam-Voorburg. Ook op landelijk niveau wordt aansluiting gezocht bij de week van de mentale gezondheid. In juni 2022 is de aanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’ gelanceerd. Het doel is dat jongeren beter in hun vel zitten, werkenden met energie en plezier hun werk kunnen doen en mensen in een kwetsbare positie extra ondersteuning krijgen waar nodig, want mentale gezondheid is van ons allemaal.

________________________
¹ CoronaGezondheidsmonitor Jongvolwassenen maart 2023 – GGD Haaglanden