Herontwikkeling Oosteinde 241, 243 en 245a

De eigenaar van de locatie Oosteinde 241/243/245a heeft plannen om op deze locatie woningen te bouwen.

Wat u moet weten

 • De gemeente werkt aan een anterieure overeenkomst en doorloopt een planologische procedure, zodat de ontwikkelaar een omgevingsvergunning voor woningbouw kan aanvragen. Na de verlening van de omgevingsvergunning kan de ontwikkelaar het bouwplan realiseren
 • De gemeenteraad heeft op 3 juli 2019 het ruimtelijk kader vastgesteld met randvoorwaarden voor herontwikkeling
 • Op woensdag 28 november 2018 is een inloopavond geweest met presentatie van het concept ruimtelijk kader en een globale planning

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

Documenten

Concept ruimtelijk kader Oosteinde 241, 243, 245a (PDF, 6.15 MB)

Tijdlijn

 • 2021/2022: Oplevering woningen
 • 2020/2021: start bouw
 • 2020: procedure bestemmingswijziging en omgevingsvergunning
 • Begin 2020: besluitvorming college en raad
 • 3 juli 2019: vaststelling ruimtelijk kader door raad (agendapunt 2n)
 • Voorjaar 2019: afronden concept ruimtelijk kader
 • 28 november 2018: presentatie concept ruimtelijk kader en globale planning
 • 17 september 2012: intentieovereenkomst gemeente en eigenaar getekend