Herontwikkeling Pleunislocatie

De eigenaar van het terrein van de voormalige tegelhandel Pleunis aan het Westeinde in Voorburg is van plan om op deze locatie woningen te bouwen. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente een intentieovereenkomst getekend met de eigenaar en een ruimtelijk kader met randvoorwaarden vastgesteld. Zo mogen er maximaal 2 bouwblokken komen van 3 verdiepingen met in totaal maximaal 6 woningen. Op dit moment doet de eigenaar nader onderzoek naar de haalbaarheid van het plan.

Wat u moet weten

Omwonenden hebben meegedacht via een werkgroep en op inloopavonden. Hun suggesties en opmerkingen hebben we meegenomen bij het uitwerken van het ruimtelijk kader.

Meer informatie

Tijdlijn

  • 2020: start bouw
  • Eind 2019/ begin 2020: planologische procedure afgerond
  • 2e kwartaal 2019: start planologische procedure
  • 1e kwartaal 2019: anterieure overeenkomst gesloten
  • November 2015: ruimtelijk kader vastgesteld
  • Juli 2014: intentieovereenkomst gesloten