Herontwikkeling Rijnlandlaan

De herontwikkeling betreft nieuwbouw van 48 sociale huurwoningen, VMBO Veurs Voorburg en Kinderdagverblijf Pinkeltje. De school Cascade en de turnhal zijn eind 2018 in gebruik genomen.

Wat u moet weten

 • Extra sociale huurwoningen zijn nodig omdat er steeds meer vraag naar is. Woningzoekenden moeten te lang wachten op een sociale huurwoning. Deze locatie is bedoeld voor een gemengde doelgroep van starters, senioren en mensen die dringend een woning nodig hebben
 • Woningbouw in het stedenbouwkundig plan bestaat uit: 48 sociale huurappartementen in 1 blok van 5 woonlagen. Veurs Voorburg heeft 3 bouwlagen en Pinkeltje heeft 1 bouwlaag
 • Langs de Hendrik van Boeijenlaan komt een brede groenstrook. Deze groenstrook komt tussen de singel van de Prinses Irenelaan en het appartementenblok
 • De singel wordt verbreed om regen beter te kunnen opvangen
 • Beoogde nieuwbouw van Veurs Voorburg ligt deels op de huidige locatie van Pinkeltje. Na de realisatie van de nieuwbouw Pinkeltje wordt het huidige gebouw van Pinkeltje gesloopt. Daarna start de nieuwbouw van Veurs Voorburg
 • Samen met IVN, kinderen van basisschool Cascade en buurtbewoners is een Tiny Forest geplant. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan, waar buurtbewoners en kinderen samen de Nederlandse natuur kunnen ontdekken

Documenten

Tijdlijn

Woningbouw

 • Medio 2021: verhuur woningen
 • Medio 2020: start bouw

Pinkeltje

 • Eind 2020: ingebruikname nieuw kinderdagverblijf
 • Eind 2020: sloop gebouw Pinkeltje aan Delflandlaan
 • Begin 2020: start bouw

Veurs Voorburg

 • Begin 2021: start bouw