Herontwikkeling terrein achter Leidsekade-Venestraat

De gemeente heeft een intentieovereenkomst gesloten met de eigenaren van het terrein achter de Leidsekade - Venestraat en Waterland Real Estate over de herontwikkeling van dit gebied. Naast ongeveer 70 parkeerplaatsen is het plan om ook enkele woningen te bouwen. De deels monumentale panden aan de Leidsekade worden de komende jaren volledig gerenoveerd.

Wat u moet weten

 • Haalbaarheidsonderzoek naar ontsluiting van het toekomstige parkeerterrein is afgerond. In november 2020 wordt het raadsvoorstel behandeld in commissie Omgeving
 • Er komt geen tijdelijk parkeerterrein. Wel wordt overwogen het parkeerterrein in 2 fases aan te leggen. Hiermee komt voor oplevering van de woningen al parkeerruimte beschikbaar
 • Het haalbaarheidsonderzoek naar de woningbouw op het achterterrein loopt nog. Er is nog geen definitief bouwplan ingediend
 • Omgevingsvergunning is aangevraagd voor de renovatie en achterstallig onderhoud van de monumentale panden Leidsekade 6 tot en met 8
 • Leidsekade 9 - 10 worden 2 appartementen. Hiervoor wordt bodemsanering uitgevoerd
 • Omwonenden hebben meegedacht over diverse varianten voor het ontsluiten parkeerterrein

Meer informatie

Tijdlijn

 • Medio 2021: start nieuwbouw
 • 2021: planologische procedure nieuwbouw
 • Medio 2021: 1e fase aanleg parkeerterrein
 • 24 november 2020: Besluitvorming door gemeenteraad Ontsluiting parkeerterrein
 • 10 november 2020 - behandeling raadsvoorstel Ontsluiting parkeerterrein in commissie Omgeving
 • Eind 2020/begin 2021: renovatie Leidsekade 6-8
 • Oktober - november 2020: interne sloop Leidsekade 6-8
 • September - december 2020: verbouwing Leidsekade 9-10
 • 9 december 2019: inloopbijeenkomst met bouwplan en verkeerscirculatie
 • Maart tot en met oktober 2019: verkeers- en flora en faunaonderzoeken
 • Juli 2019: bodemonderzoek
 • Juni 2019: 1e fase sloopwerkzaamheden afgerond
 • Medio 2019: asbestsanering en sloop gebouwen
 • Begin 2019: start haalbaarheidsonderzoek
 • 30 januari 2019: inloopbijeenkomst met presentatie onderzoekvariant
 • 14 november 2018: inloopbijeenkomst voor omwonenden
 • 11 juli 2018: ondertekening intentieovereenkomst tussen gemeente en Waterland Real Estate