Herontwikkeling terrein achter Leidsekade-Venestraat

De gemeente heeft een intentieovereenkomst gesloten met de eigenaren van het terrein achter de Leidsekade - Venestraat en Waterland Real Estate over de herontwikkeling van dit gebied. Naast ongeveer 70 parkeerplaatsen is het plan om ook enkele woningen te bouwen. De deels monumentale panden aan de Leidsekade worden de komende jaren volledig gerenoveerd.

Wat u moet weten

 • Tijdens bodemonderzoek blijven bouwhekken staan. Afhankelijk van deze uitslag wordt bekeken of tijdelijk parkeren mogelijk is
 • Er wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van nieuw te bouwen woningen, circa 70 openbare parkeerplekken en de ontsluiting van het parkeerterrein
 • Renovatie en achterstallig onderhoud aan deels monumentale panden Leidsekade 6 tot en met 10 door Waterland Real Estate. Dit gebeurt op basis van vastgestelde gevelvisie van de welstands- en monumentencommissie
 • Op 14 november 2018 stonden de renovatie en restauratieplannen, de haalbaarheid van woningen en de mogelijkheden voor de ontsluiting van het parkeerterrein centraal met 3 discussievarianten voor ontsluiting parkeerterrein. Belangstellenden konden eigen variant tekenen
 • Tijdens de bijeenkomst Bereikbaarheid en parkeren Damcentrum op 30 januari 2019 zijn de resultaten van deze inloopavond getoond. Ook is de onderzoeksvariant voor de ontsluiting van het parkeerterrein getoond. Deze onderzoeksvariant is mede gebaseerd op de ingekomen input van de omgevingsbijeenkomst op 14 november 2018

Bijeenkomst

De gemeente organiseert een inloopbijeenkomst over ontsluiting van het parkeerterrein, de eventuele afsluiting voor autoverkeer van het Sluisplein en de voorgenomen woningbouw.

 • Datum: 9 december 2019
 • Tijd: 19:00 - 21:00 uur
 • Locatie: De Binnenhof, Leidschendam

Meer informatie

Tijdlijn

 • 9 december 2019: inloopbijeenkomst met bouwplan en verkeerscirculatie
 • Maart tot en met oktober 2019: verkeers- en flora en faunaonderzoeken
 • Juli 2019: bodemonderzoek
 • Juni 2019: 1e fase sloopwerkzaamheden afgerond
 • Medio 2019: asbestsanering en sloop gebouwen
 • Begin 2019: start haalbaarheidsonderzoek
 • 30 januari 2019: inloopbijeenkomst met presentatie onderzoekvariant
 • 14 november 2018: inloopbijeenkomst voor omwonenden
 • 11 juli 2018: ondertekening intentieovereenkomst tussen gemeente en Waterland Real Estate