Heuvelweg afgesloten

7 februari 2018
Algemeen

De Heuvelweg in Leidschendam is van vrijdag 16 tot en met dinsdag 27 februari tussen de Burgemeester Banninglaan en de Prinsensingel gefaseerd afgesloten voor verkeer. De gemeente verwijdert dan 42 populieren die vanwege hun hoge leeftijd gevaar opleveren voor wandelaars en weggebruikers. Tien jaar geleden zijn tussen de populieren al vervangende bomen geplant. De omleidingsroute voor het verkeer wordt met borden aangegeven.

Veiligheid voorop

De populieren zijn in de jaren ’60 geplant om binnen enkele jaren voor een groen aanzicht te zorgen. Populieren verschillen van andere boomsoorten zoals eik of linde. Een populier groeit namelijk zeer snel en heeft daardoor een beperkte levensduur; het relatief zachte hout maakt de boom gevoeliger voor takbreuk dan andere boomsoorten en vormt daardoor een veiligheidsrisico. Vanwege dit risico moeten deze bomen nu verdwijnen. De veiligheid staat immers voorop. In de bomennota van de gemeente van 2012 is al aangekondigd, dat deze populieren bij het opknappen van de groenzone langs de Heuvelweg verdwijnen. De vervangende bomen (esdoorns) zijn ongeveer tien jaar geleden al tussen de populieren geplant. Deze esdoorns hebben al enige omvang en nemen geleidelijk het beeld van de populieren over. Komend voorjaar gaat de uitvoering van de herinrichting van de groenzone langs de Heuvelweg en Graaf Willem de Rijkelaan van start.