Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Iedereen telt mee: koers vastgelegd voor nieuw minimabeleid

07 februari 2024
Algemeen nieuws

Het nieuwe minimabeleid wordt eenvoudiger en specifiek gericht op de inwoners die dit het hardst nodig hebben. Daarnaast zijn regelingen niet alleen bedoeld om noodzakelijke kosten te kunnen betalen, maar ook om mee te kunnen doen in de samenleving, te beginnen op school. Ook staat het verstevigen van de maatschappelijke kracht centraal: de gemeente faciliteert organisaties en vrijwilligers die inwoners met een laag inkomen ondersteunen. Dat staat in de koersbrief, waarin de richting van het nieuwe beleid wordt beschreven.

Het minimabeleid van de gemeente gaat over de bijzondere bijstand en minimaregelingen, zoals de Schoolspullenpas, de Ooievaarspas en een tegemoetkoming in kosten voor school, sport of cultuur. 
De afgelopen tijd is via onderzoek, evaluatie van het huidige beleid en gesprekken met inwoners en maatschappelijke organisaties opgehaald hoe de gemeente inwoners met een laag inkomen het beste kan helpen.

Wethouder Philip van Veller: “De afgelopen tijd ben ik met verschillende organisaties, vrijwilligers en consulenten in gesprek gegaan over hulp bij rondkomen. Deze ervaringen zijn waardevolle input voor het nieuwe minimabeleid. Door minimaregelingen kunnen inwoners met een laag inkomen deel blijven nemen aan de samenleving. Dat heeft verschillende positieve gevolgen. Meedoen kan bijdragen aan het geluk van mensen, mentale en fysieke gezondheid, een grotere eigenwaarde en het verminderen van stress. Daarnaast geeft werk, school of meedoen aan activiteiten structuur aan de dagen en zorgt voor ontmoeting en het voorkomen van eenzaamheid. Daarom vinden we het belangrijk om hen te ondersteunen op een manier die bij hen past.”

Waarden

Het nieuwe beleid wordt bepaald vanuit 5 waarden. De eerste is individuele autonomie, inwoners moeten zelf beslissingen kunnen nemen over hun leven. Daarbij hoort dat ze weten welke regelingen er zijn en hoe ze deze kunnen aanvragen. De tweede is perspectief: de gemeente wil inwoners die leven in armoede hoop en rust bieden. Belangrijk is ook dat iedereen naar eigen vermogen mee kan doen aan de maatschappij. Het nieuwe beleid moet bovendien ruimte bieden voor maatwerk. En als laatste moet het nieuwe beleid maatschappelijk rechtvaardig en uitlegbaar zijn.

Het nieuwe beleid wordt de komende periode verder uitgewerkt en rond de zomer aan de gemeenteraad voorgelegd.