Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Iedereen telt mee: nieuw minimabeleid steunt inwoners die dat nodig hebben

10 juli 2024
Algemeen nieuws

Niet iedereen is altijd in staat om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. De gemeente biedt dan een steuntje in de rug, onder andere met het nieuwe minimabeleid. Hierbij is extra aandacht voor ouder(s) met jonge kinderen en volwassenen tot de AOW-leeftijd. Een aantal regelingen wordt aangepast of vervangen door een nieuwe regeling, waarin meer ruimte is voor eigen keuzes van inwoners.

Wethouder Philip van Veller: “Ook in Leidschendam-Voorburg zijn mensen die te weinig geld hebben om bijvoorbeeld mee te doen aan sport of een verjaardag. Waar geen geld is voor een nieuwe wasmachine of een fiets om naar school te gaan. Of voor een laptop, om sollicitatiebrieven te kunnen versturen. Dit leidt vaak weer tot andere problemen, zoals eenzaamheid of gezondheidsproblemen. Daarom willen we met ons nieuwe minimabeleid inwoners niet alleen helpen hun noodzakelijke kosten te betalen, maar ook om ze mee te laten doen in de samenleving. In het nieuwe minimabeleid hebben we extra aandacht voor jonge kinderen en voor volwassen tot de AOW-leeftijd, omdat we merken dat zij vaak de grootste moeite hebben om mee te kunnen doen.” 

Nieuwe regelingen

De afgelopen periode zijn de bestaande regelingen voor inwoners met een laag inkomen onderzocht. Er is met verschillende organisaties, vrijwilligers, consulenten en inwoners gesproken over hoe de gemeente inwoners met een laag inkomen het beste kan helpen. Daaruit blijkt dat het minimabeleid niet altijd goed aansluit bij de behoefte van inwoners. Daarom stelt het college voor om een aantal regelingen aan te passen, of te vervangen door een nieuwe regeling. Zo stelt het college voor om de Gemeentepolis, een zorgverzekering voor inwoners met een lager inkomen, plaats te laten maken voor de Regeling hoge zorgkosten. De Schoolspullenpas wordt vervangen door de Schoolspullen- en kledingpas, waardoor ouders hiermee niet alleen pennen en schriften, maar ook (gym)kleding voor hun schoolgaande kinderen kunnen kopen. De groep inwoners die gebruik kan maken van de tegemoetkoming voor huishoudens met kinderen tot 18 jaar wordt ruimer; ook ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen deze regeling straks aanvragen. De Internetregeling, tabletregeling en computerregeling worden vervangen door een Tegemoetkoming digitale middelen, waarmee inwoners zelf een tablet, laptop of ander apparaat kunnen kopen dat bij hun behoefte past. De pilot met Menstruatieuitgiftepunten, waar gratis menstruatieproducten beschikbaar worden gesteld, is goed verlopen en wordt voortgezet. 

Het nieuwe minimabeleid, inclusief het voorstel om regelingen aan te passen, ligt voor bij de gemeenteraad. Als de raad akkoord gaat, worden de regelingen verder uitgewerkt en ingevoerd. Het moment waarop de nieuwe regelingen ingaan, is verschillend per regeling. Informatie over de actuele regelingen staat op www.lv.nl/minimaexterne-link-icoon.