Ingebruikname nieuwe rioolgemaal Noordsingel

11 juni 2019
Algemeen
""

Het rioolgemaal aan de Noordsingel wordt op woensdag 12 juni 2019 officieel in gebruik genomen. Het nieuwe gemaal vervangt het oude gemaal dat aan de Van Ruijsdaellaan stond. Onder de Noordsingel is een nieuwe rioleringsbuis van 1.100 meter lang aangelegd tussen het oude en het nieuwe gemaal. Dit is op innovatieve wijze gedaan door middel van een gestuurde boring. Het nieuwe gemaal komt in beheer bij Delfluent services b.v. in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Rioolzuivering

Hoogheemraadschap Delfland en Gemeente Leidschendam-Voorburg werken samen aan een bedrijfszekere afvoer van afvalwater uit Leidschendam. Dit afvalwater wordt via het nieuwe gemaal afgevoerd naar de rioolzuivering Harnaschpolder bij Den Hoorn. De afvoer van afvalwater uit Leidschendam door het gemaal Noordsingel is nu in één hand en kan daardoor efficiënter worden uitgevoerd.

Klimaatbestendig

Het nieuwe gemaal was vorig jaar mei eigenlijk al klaar. Het is gebruikelijk dat een gemaal bij ingebruikname een inregelperiode heeft. Inmiddels doet het gemaal zijn werk goed. Het gemaal draagt bij aan de klimaatbestendigheid van Leidschendam. Door de verplaatsing van het gemaal krijgt de oude leiding een bergende functie. Dit levert 860 m3 berging van rioolwater op. De nieuwe leiding kan 1.240 m3 extra rioolwater bergen. Met elkaar is dit 2.100 m3 extra waterberging op momenten van hevige regenval.