Inleverpunt klein grofvuil nog twee maal open

28 juni 2019
Algemeen
zolder opruimen

Op zaterdag 6 juli en zaterdag 20 juli 2019 kunnen inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg nog 2 keer bij het tijdelijke inleverpunt terecht voor het inleveren van klein grofvuil. Hierna sluit het tijdelijk inleverpunt voor klein grofvuil en zal de locatie gesloopt worden ter voorbereiding van de herontwikkeling van Klein Plaspoelpolder.

Eind 2018 heeft het college besloten als pilot een tijdelijk inleverpunt voor klein huishoudelijk grofvuil in te richten. Het college hoopte hiermee de hoeveelheid illegaal grofvuil op straat te verminderen. Vanaf 16 maart 2019 was het inleverpunt eens per 2 weken op zaterdag open. In die tijd hebben gemiddeld 230 mensen per keer hun klein grofvuil hier ingeleverd.

Pilot niet verlengd

De gemeente heeft samen met Avalex geconstateerd dat het inleverpunt geen positief effect heeft gehad op het aantal meldingen van illegaal gedumpt grofvuil. Het college heeft daarom besloten om de pilot niet te verlengen. Samen met Avalex onderzoekt de gemeente andere manieren om het illegale grofvuil van de straat te krijgen.

Grofvuil gratis wegbrengen of laten ophalen

Inwoners kunnen hierbij helpen door hun grofvuil gratis wegbrengen naar één van de milieustraten van Avalex. Vergeet niet uw afvalpas mee te nemen. Inwoners die hun grofvuil gratis willen laten ophalen kunnen hiervoor een afspraak maken met Avalex; telefonisch via 0900 0507 of online via www.avalex.nl/grofvuil.