Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Inspraak concept Beleidsregels standplaatsen 2024

Burgemeester en wethouders hebben op 19 december 2023 ingestemd met de concept Beleidsregels standplaatsen Leidschendam-Voorburg 2024.

Ter inzage

Van 3 januari tot en met 14 februari 2024 liggen de stukken ter inzage en kunt u een inspraakreactie indienen via ons contactformulier of per brief. Een brief kunt u richten aan de afdeling MRO, Postbus 1005, 2260 BA  Leidschendam. Vermeld hierbij dat het gaat om het 'concept Beleidsregels standplaatsen'

De stukken liggen tijdens de inspraakperiode ook digitaal ter inzage in het Servicecentrum in Leidschendam. 
 

Na de inspraakperiode

Alle inspraakreacties worden gebundeld en voorzien van een reactie van het college. Als het nodig is zullen de concept beleidsregels worden aangepast naar aanleiding van de inspraakreacties. Dit zal worden samengevoegd in een inspraakverslag. Het inspraakverslag en de definitieve beleidsregels worden in het 2e kwartaal van 2024 ter vaststelling aan het college voorgelegd. De gemeenteraad krijgt deze stukken ter informatie aangeboden. Indieners van een inspraakreactie krijgen persoonlijk bericht.