Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Inspraak concept voorontwerp Verlengde Velostrada

Burgemeester en wethouders hebben op 4 juli 2023 ingestemd met het concept voorontwerp Verlengde Velostrada schakel 2.

Ter inzage

Van 21 augustus tot en met 1 oktober 2023 liggen de stukken ter inzage en kunt u een inspraakreactie indienen via ons contactformulier of per brief. Een brief kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam. Vermeld erbij dat het gaat om het ‘Concept voorontwerp Verlengde Velostrada schakel 2’.

De stukken liggen tijdens de inspraakperiode ook digitaal ter inzage in het Servicecentrum in Leidschendam. Voor direct omliggende bedrijven en omwonenden organiseren we op 4 september 2023 een inloopbijeenkomst in het NH hotel Den Haag. Daar kunnen zij ook hun inspraakreactie indienen. Meer informatie over de inloopbijeenkomst leest u op de webpagina: Verlengde Velostrada

Na de inspraakperiode

Alle inspraakreacties worden gebundeld en voorzien van een reactie van het college. Als het nodig is zal het concept voorontwerp worden aangepast naar aanleiding van de inspraakreacties. Dit zetten we in een Nota van Beantwoording. Deze nota en het definitief voorontwerp worden in het 4e kwartaal van 2023 ter vaststelling aan het college voorgelegd. De gemeenteraad krijgt deze stukken ter informatie aangeboden. Indieners van een zienswijze krijgen persoonlijk bericht als de Nota van Beantwoording is vastgesteld.