Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Inspraak ontwerp Beleidsregels collectieve scootmobielstallingen

Het ontwerp van Beleidsregels collectieve scootmobielstallingen ligt van 15 mei tot en met 12 juni 2024 ter inzage. U kunt in die periode reageren.

Goed om te weten

  • Burgemeester en wethouders hebben op 23 april 2024 ingestemd met het ontwerp van Beleidsregels collectieve scootmobielstallingen
  • U kunt het document ook inzien in het Servicecentrum in Leidschendam (tijdens de openingstijden)
  • U kunt reageren via ons contactformulierexterne-link-icoon of per brief. Een brief richt u aan ons postbusnummer. Richt de brief aan MRO en vermeld dat het gaat om Inspraak Ontwerp Beleidsregels collectieve scootmobielstallingen

Ons postbusnummer:

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA  Leidschendam

Na de inspraakperiode

Alle inspraakreacties worden gebundeld en voorzien van een reactie van het college. Deze worden samengevoegd in een inspraakverslag. Als het nodig is, wordt het ontwerp van Beleidsregels collectieve scootmobielstallingen aangepast. 

Het inspraakverslag en het ontwerp van Beleidsregels collectieve scootmobielstallingen worden vóór het zomerreces 2024 ter vaststelling aan het college voorgelegd. 

Indieners van een inspraakreactie krijgen persoonlijk bericht.