Invoering nieuwe manier afvalinzameling

Tot 2021 wordt geleidelijk een nieuwe manier van afval inzamelen ingevoerd. Dit wordt uitgevoerd door afvalverwerkingsbedrijf Avalex. Per wijk willen we samen met de inwoners kijken wat de beste manier van afvalinzameling is.

Meer weten over de maatregelen voor inwoners tijdens de coronacrisis? Lees meer op Inwoners en coronavirus.

Wat u moet weten

 • Evaluatie in Voorburg-Midden is vertrekpunt om verder te gaan met invoering maatwerk per wijk. In 2019 en 2020 organiseert de gemeente daarom in alle wijken een bewonersavond. Per wijk willen we samen met de inwoners kijken wat de beste manier van afvalinzameling is. De bewonersavonden voor Voorburg-West/Park Leeuwenbergh en Essesteijn zijn inmiddels geweest. De exacte data voor de overige wijken zijn nog niet bekend
 • Met het nieuwe inzamelen zorgt Avalex ervoor dat u thuis of vlakbij huis grondstoffen kunt scheiden: GFT (groente-, fruit- en tuinafval), papier en PMD (plastic, metalen en drinkverpakkingen). U houdt dan nog maar een klein beetje restafval over. Dat brengt u zelf naar een ondergrondse container in uw buurt
 • Doel is om de hoeveelheid restafval te verkleinen: van 225 kilo naar 100 kilo per persoon per jaar. Daarnaast is het een duurzame manier om meer grondstoffen te hergebruiken
 • Deze moderne manier van afvalverwerking kost geen extra geld

Gevolgen bewoners

 • Bewoners appartement: meer plaatsen om gescheiden afval dicht bij huis af te leveren
 • Bewoners huis met een tuin: Avalex wisselt de restafvalcontainer om voor een PMD-container. Het beetje restafval dat nog overblijft na het scheiden van het afval, kunt u wegbrengen naar een ondergrondse container in uw wijk
 • Bewoners buiten de bebouwde kom: u heeft een PMD-container aan huis en behoudt uw restafvalcontainer

Aanmelden voor meedenken over afval

Heeft u ideeën over afvalinzameling in uw wijk en wilt u meedenken? Meld u aan voor het vooroverleg Meedenken over afval

De gemeente zoekt per wijk 3 of 4 inwoners die samen met wethouder Van Eekelen en de verantwoordelijke ambtenaren een vooroverleg wil voeren. Dit vooroverleg is een paar weken voor de bewonersavond. Bespreekpunten zijn:

 • Afvalsituatie in uw wijk
 • Inzamelmogelijkheden

De uitkomsten van dit vooroverleg worden meegenomen in de voorbereiding van de bewonersavond.

Meer informatie

Tijdlijn

 • Najaar 2019/2020: bewonersavonden per wijk over afvalsituaties en inzamelmogelijkheden
 • Medio 2018: uitvoering De Heuvel, Amstelwijk en Prinsenhof
 • April 2018: inloopbijeenkomst locaties ondergrondse containers Voorburg-West en uitbreiding minicontainers in Park Leeuwenbergh
 • Eind 2017/ begin 2018: voorbereidingen de Heuvel, Amstelwijk, Prinsenhof, Voorburg-Oud
 • Oktober 2017: invoering nieuwe inzamelen in Voorburg-Midden
 • April 2017: inloopbijeenkomst locaties ondergrondse containers Voorburg-Midden
 • Januari en februari 2017: inloopbijeenkomsten ondergrondse containers Voorburg-Midden
 • Eind 2016: voorbereidingswerkzaamheden ondergrondse containers Voorburg-Midden