Inwoners en coronavirus

Vanwege het coronavirus gaan veel zaken anders dan normaal. Toch probeert de gemeente u zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen. Daarom gaat de dienstverlening door. Wel zorgen de verscherpte maatregelen in deze coronacrisis voor iedereen voor aanpassingen. Hiervoor vragen we uw begrip.

Wat u kunt doen

Belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Heeft u geen klachten: beperk uw sociale contacten en werk thuis als het kan
 • Heeft u (milde) verkoudheidsklachten zoals niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of een verhoging tot 38 graden? Blijf dan thuis en beperk (sociale) contacten
 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg
 • Geen handen schudden
 • Houd 1,5 meter afstand tot anderen om coronabesmetting te voorkomen

Actuele informatie vindt u op de websites van het RIVM en Rijksoverheid.

Servicecentrum blijft open

 • We werken op afspraak en dat zorgt voor een natuurlijke spreiding van bezoekers
 • Draag een mondkapje als u het Servicecentrum bezoekt. Dat is verplicht
 • Afhalen van reisdocumenten kan nog steeds. Actuele openingstijden staan onderaan deze pagina 
 • Voor andere aanvragen (bijzondere bijstand, jeugdhulp enzovoort) geldt dat de afhandeling zo veel mogelijk telefonisch, per post of digitaal gaat

Hulp en advies

Het Sociaal Servicepunt kan u helpen als u problemen heeft door de coronacrisis. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • U kunt niet naar buiten, maar heeft wel boodschappen nodig
 • U wilt advies over hoe om te gaan met de huidige thuissituatie
 • U heeft behoefte aan een praatje

Meer informatie vindt u op de website van het Sociaal Servicepunt.

Bruiloften

Voor bruiloften geldt dat grote groepen niet meer samen mogen komen. Daarom gelden de volgende maatregelen.

 • Bij een huwelijk in het Raadhuis Leidschendam mogen maximaal 28 personen aanwezig zijn
 • Bij een huwelijk in de presidiumkamer op Swaensteijn mogen maximaal 14 personen aanwezig zijn
 • Deze aantallen zijn inclusief het bruidspaar, getuigen, kinderen, fotograaf enzovoort
 • Bij het gratis huwelijk en het huwelijk tegen verlaagd tarief gelden de gebruikelijke beperkingen voor bezoekersaantallen. Lees meer over bezoekersaantallen bij voordelig trouwen

Uitvaarten

Uitvaarten gaan door in aangepaste vorm.

 • Voor een uitvaart geldt het verbod op maximaal 30 personen niet. Bij meer dan 100 personen wordt gewerkt met vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidsverificatie. Alle bezoekers moeten 1,5 meter afstand kunnen houden, dus de ruimte moet dit mogelijk make
 • Voor elke uitvaart is nauw overleg met de familie
 • Voor bijzettingen en dergelijke kan een afspraak gemaakt worden

Markten blijven open

De markten in Leidschendam-Voorburg blijven voorlopig open.

 • Zaterdagmarkt Huygenskwartier Voorburg: de ruimte tussen de kramen is zoveel mogelijk vergroot. Looppad wordt groter doordat er geen producten voor de kraam worden uitgestald. In elke kraam komt een kaart met de regels te hangen en zien de marktkooplieden er zelf ook op toe dat bezoekers de regels naleven
 • Dinsdagmarkt The Mall of The Netherlands: deze markt is minder druk dan de zaterdagmarkt in Voorburg. Ook hier zijn de kramen zo opgesteld dat bezoekers goed afstand kunnen houden
 • Markten blijven open omdat ze belangrijk zijn in de voedselvoorziening. En ze zorgen voor een goede spreiding van het winkelend publiek
 • Waar nodig worden aanpassingen gedaan zodat bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen bewaren
 • Als het afstand houden onvoldoende wordt nageleefd, kan de markt met onmiddellijke ingang worden stilgelegd

Sluiting drukke openbare plaatsen

Openbare ruimten waar door drukte de minimale 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden, kunnen tijdelijk worden gesloten.

Afvalinzameling

Avalex doet er alles aan om uw afval op te blijven halen. Wel neemt ze maatregelen.

 • Voor het ophalen van grofvuil kan een afspraak gemaakt worden via de website van Avalex
 • Kom alleen naar de inzamellocaties als het echt noodzakelijk is
 • Laatste nieuws leest u op www.avalex.nl

Uw omgeving

We moeten misschien keuzes maken in de werkzaamheden die we in uw omgeving uitvoeren. Wij vragen daarvoor uw begrip

 • Opruimen van zwerfafval op straat krijgt misschien minder prioriteit
 • Onderhoud aan het groen in uw wijk komt misschien ook onder druk te staan
 • Meldingen voor handhaving proberen we zoveel mogelijk af te handelen. Nadruk ligt op handhaving van de aangekondigde maatregelen van het kabinet en de belangrijkste meldingen, zoals meldingen die belangrijk zijn voor het werk van de hulpdiensten 

Evenementen

 • De gemeente annuleert tot 1 september 2020 ook alle bijeenkomsten die ze zelf zou organiseren. Denk bijvoorbeeld aan bewonersavonden, participatie-bijeenkomsten en openbare optredens van bestuurders
 • Helaas geldt dat ook voor de evenementen die de gemeente organiseert in het kader van 75 jaar vrijheid. Zodra er meer duidelijk is, berichten wij hierover op lv.nl, aandevliet.nl/75jaarvrijheid en in de Gemeenterubriek

Ombudsman

English information on coronavirus

Read the coronavirus-information in English on the website of The Hague International Centre