Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Inwoners gevraagd om mee te denken over veiligheid en leefbaarheid in hun wijk

11 juli 2024
Algemeen nieuws

Samen met inwoners en partners werkt de gemeente aan leefbare en veilige wijken. Om een nog beter beeld te krijgen van wat er speelt en wat er nodig is om dingen te verbeteren, gaan we met inwoners in gesprek en zijn er wijkveiligheidsscans gemaakt.

Burgemeester Martijn Vroom: “Een leefbare en veilige wijk maken we samen. Iedereen kan daaraan meewerken. Door te vertellen wat er beter kan en ook door te helpen met acties en activiteiten waardoor het beter gaat.” 

Start in 5 wijken

De gemeente start in 5 wijken: De Heuvel/Amstelwijk en Prinsenhof, Bovenveen, Damsigt en Voorburg West. We gaan in gesprek met inwoners via bestaande bewonersgroepen, ondernemers, Vve’s, wijkvereniging, buurtpreventieteams en een brede bijeenkomst per wijk. Zo halen we op wat er speelt in de wijken en maken we afspraken met inwoners over waarmee we samen met hen aan de slag gaan. De andere wijken in de gemeente komen later aan bod. 

Wijkveiligheidsscan

Voor elke wijk wordt een wijkveiligheidsscan gemaakt, met daarin de belangrijkste aandachtspunten en uitdagingen per wijk. De informatie die wordt opgehaald bij inwoners en organisaties nemen we daarin mee, maar ook de Veiligheidsmonitor van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Wijkatlas, een onderzoek over leefbaarheid dat elke 2 jaar door de gemeente wordt uitgevoerd, en publieke politiecijfers. Zo ontstaat er een complete scan per wijk en wordt er samen een actieplan gemaakt met concrete verbeterpunten. Zo kunnen we gebiedsgericht samenwerken en inspelen op de uitdagingen binnen de wijk. 

Meedoen

Inwoners uit de verschillende wijken worden uitgenodigd zodra de data van de bijeenkomsten bekend zijn.