Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Inzage ontwerp Afvalstoffenverordening 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 juli 2022 ingestemd met de ontwerp Afvalstoffenverordening 2023. Deze verordening lag van 15 augustus tot en met 12 september 2022 ter inzage voor inspraak

Wat u moet weten

  • Tijdens de inspraakperiode konden belanghebbenden schriftelijk een inspraakreactie indienen op de ontwerp stukken
  • Uw inspraakreactie digitaal sturen kon via het contactformulier onder vermelding van 'Ontwerp Afvalstoffenverordening 2023'
  • Alle inspraakreacties worden gebundeld en verwerkt in een inspraakverslag. Eind 2022 wordt dit verslag samen met de definitieve verordening ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd