Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Jaarlijkse boomcontrole gestart

13 mei 2024
Algemeen nieuws

Foto: gemeente LV

De gemeente is begonnen met het controleren van de bomen die in de openbare ruimte staan. Ieder jaar wordt een 3e deel van het totale bomenbestand (ongeveer 38.000 bomen) aan een visuele controle onderworpen. Dit jaar zijn met name de bomen in de wijken Essesteijn, Leidschendam-Zuid, Kleurenbuurt, Damcentrum en een deel van Voorburg Oud, Midden en Bovenveen aan de beurt.

Bureau De Boominspecteurs voert de controle uit. Naast de bomen in genoemde wijken onderzoeken zij ook -over de gehele gemeente verspreid- de bomen die wat meer zorg nodig hebben. Dit zijn de zogenaamde aandachtsbomen. De werkzaamheden zijn naar verwachting in augustus afgerond.  

Boomcontrole

De boominspecteurs kijken bijvoorbeeld naar schimmels en zwammen. Die kunnen een boom aantasten. Ook door ouderdom kan de kwaliteit van een boom achteruitgaan. Hierdoor kunnen takken afsterven of kan de hele boom doodgaan. Bij twijfel laat de gemeente nader (technisch) onderzoek doen. Holtes hoog in de boom worden bijvoorbeeld met hulp van een hoogwerker goed geïnspecteerd. Indien nodig meet de gemeente met apparatuur een boom door of onderwerpt een boom aan een trekproef. Een boom mag geen gevaar vormen voor de omgeving en daarom is ingrijpen soms nodig. De boom krijgt dan een snoei- of kapadvies.