Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Kadernota 2024 - 2027 unaniem vastgesteld: financiële ruimte voor ambities

10 juli 2024
Algemeen nieuws

De gemeenteraad heeft de Kadernota 2024 - 2027 unaniem vastgesteld. In de Kadernota staat beschreven hoe de gemeente de komende jaren het beschikbare geld op hoofdlijnen verdeelt.

De komende jaren zet de gemeente onder andere in op experimenteren met nieuwe vormen van participatie, nieuwbouw voor het Sint Maartenscollege in Voorburg, stilstaan bij 80 jaar leven in vrijheid, ondersteunen van inwoners die dat nodig hebben, een familiekamer bij de Oosterbegraafplaats, vervolg van de pilot scanauto afval, het herinrichten Dr. Van Noorstraat in Stompwijk, verkeersregelaars bij The Mall of the Netherlands, investeren in voorzieningen reddingsbrigade Vlietland, uitbreiden aantal laadpalen. 

Wethouder Philip van Veller (Financiën): “Ik ben er trots op dat we mede dankzij onze stabiele financiële situatie verder kunnen bouwen aan onze ambitie: een bereikbaar, veilig, duurzaam, groen Leidschendam-Voorburg met genoeg voorzieningen voor iedereen.” 

Op verzoek van de gemeenteraad gaat het college daarnaast onder meer nog aan de slag met een onderzoek naar de mogelijkheden voor een motiemarkt voor inwoners, het organiseren van De Hunt voor politie/handhaving en kinderen, de aanleg van een Anjerveldje voor veteranen in het kader van 80 jaar leven in vrijheid. Het budget van Vlietwensen wordt volgend jaar niet gekort, zodat er voldoende middelen blijven voor kleinschalige initiatieven van inwoners om elkaar te ontmoeten, zoals buurtbarbecues en wijkfeestjes voor kinderen.

Financiën op orde, maar onzekerheid dreigt

Het financiële beeld in de kadernota is positief, maar de dreigende korting op het gemeentefonds zorgt wel voor onzekerheid, Van Veller: “De hoeveelheid geld die het Rijk de komende jaren aan gemeenten geeft, is nog niet bekend, maar wordt in ieder geval steeds minder. En dat terwijl we steeds meer taken overgedragen krijgen. Daarom blijf ik samen met wethouders van andere gemeenten bij het Rijk onder de aandacht brengen dat er snel duidelijkheid en voldoende geld moet komen.”

Lees meer over alle plannen op www.lv.nl/gemeentegeldexterne-link-icoon