Kinderen praten mee over passend onderwijs

7 april 2021
Algemeen
Kinderen overhandigen het junior ondersteuningsplan
Credits/Fotograaf: 
Roos Trommelen Photography

Hoe kunnen we een school maken waarin alle kinderen zich het beste kunnen ontwikkelen en waarin ze kunnen meebepalen wat er gebeurt? Deze vraag stelde Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) aan ruim zestig basisschoolleerlingen. Het resultaat van deze ‘co-creatie’ is terug te lezen in het allereerste Junior Ondersteuningsplan, waarin leerlingen hun licht laten schijnen op onderwijs in het algemeen en passend onderwijs in het bijzonder.

‘Eigenlijk zou er een speciale kinderraad moeten komen waarin leerlingen kunnen meepraten over het onderwijs.’ Zo luidde een van de adviezen die uit de co-creatie met de leerlingen naar voren kwamen. Het is een advies dat SPPOH nog dit jaar zal opvolgen, want kinderen bieden veel inspiratie met hun onbevangen blik en creatieve kijk op het onderwijs.

Wethouder onderwijs Juliette Bouw: ”Het enthousiasme van de kinderen is groot. Wiebelkussens, ballenbakken, mini-dierentuin, extra kleine klassen; een greep uit de ideeën van de leerlingen voor een ideale school. Maar bovenal is het in de ideale school belangrijk dat er respect is voor elkaar en dat je mag zijn wie je bent.”

Junior Ondersteuningsplan

Het Junior Ondersteuningsplan vormt een twee-eenheid met het ‘volwassen’ Ondersteuningsplan van SPPOH, waarin het de visie en werkwijze tussen nu en 2025 beschrijft. Belangrijk punt daarin is dat we leerlingen en hun ouders nog meer gaan betrekken. Leerlingen zullen in het kader van het ‘hoorrecht’ vaker dan voorheen gaan meepraten over zaken die henzelf aangaan. Daarnaast gaan gemeenten, onderwijsinstellingen, SPPOH en de instellingen voor jeugdhulp intensiever met elkaar samenwerken. SPPOH gaat onder meer faciliteren dat professionals van verschillende instellingen en organisaties elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren