Komst asielzoekers aan Regulusweg 1 Den Haag

21 juli 2022
Algemeen
Opvang asielzoekers locatie Regulusweg in Den Haag
Credits/Fotograaf: 
Gemeente LV

Vanaf 28 juli start de instroom van asielzoekers op de Regulusweg in Den Haag. 

Wanneer komen de bewoners?

De locatie is bijna woonklaar. Naar verwachting komen de asielzoekers vanaf 28 juli. Zij komen niet alle 400 tegelijk, maar gefaseerd. Naar verwachting is de locatie rond half augustus volledig in gebruik.

Wie komen er?

Het COA geeft aan dat er een doorsnee van asielzoekers wordt opgevangen, van verschillende afkomst en leeftijden. Naar verwachting worden er weinig tot geen minderjarigen op de locatie opgevangen.

Locatie bekijken

Bij de bewonersavond op 20 juni heeft een aantal omwonenden aangegeven de locatie te willen bekijken. Dit kan aanstaande dinsdag 26 juli van 13:00 tot 14:00 bij Regulusweg 1, 2516 AC Den Haag. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar karinavanderark@coa.nl.

Verlenging

De noodopvang loopt tot en met 31 december 2022. Zoals ook bij de bewonersavond is aangegeven, wordt gekeken naar de mogelijkheid tot verlenging. Het COA en het Rijksvastgoedbedrijf (de pandeigenaar) zijn hierover nog met elkaar in gesprek. De gemeente Den Haag neemt uiteindelijk de beslissing over verlenging. Zodra er meer duidelijk is, wordt u hierover geïnformeerd.

Betrokken blijven

Er is een nieuwe locatiemanager van het COA: Ahmet Erdogan. De locatiemanager start een omwonendenoverleg dat naar verwachting begin september voor het eerst bij elkaar komt. Als u interesse heeft om aan dit overleg deel te nemen, of als u zich wilt aanmelden als vrijwilliger, kunt u contact opnemen met karinavanderark@coa.nl.

Als u voor overige zaken in contact wilt komen met het COA, kunt u bellen naar de receptie van de opvanglocatie Regulusweg: 06-11614266 (24 uur per dag bereikbaar).

Voor overige vragen aan de gemeente Den Haag kunt u contact opnemen met asielzoekers@denhaag.nl.