Koninklijke onderscheidingen in Leidschendam-Voorburg

24 april 2020
Algemeen

Op vrijdag 24 april zou de Lintjesregen plaatsvinden. 13 inwoners in onze gemeente zijn benoemd in een Ridderorde. De gemeente feliciteert hen van harte! Helaas konden de versierselen door de coronacrisis niet worden uitgereikt. Dat vindt later dit jaar alsnog plaats op een datum die door de Kanselarij der Nederlandse Orden wordt bepaald. Alle namen van de decorandi staan, net als in andere jaren, gepubliceerd in een speciale editie van de Staatscourant.

De 13 decorandi zijn door burgemeester Tigelaar in de ochtend van 24 april telefonisch of via videobellen op de hoogte gesteld van hun benoeming. In de middag ging hij bij hen langs en ontvingen zij een bos bloemen, een persoonlijke kaart met een foto van hun onderscheiding en het boek ‘Een hele eer’ van Kees Bruin (over 200 jaar onderscheidingen).

Deze 13 inwoners ontvangen een lintje:

Arjéh Benjamin Baumgarten (55) uit Voorburg - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Baumgarten zet zich op buitengewone wijze op vele terreinen vrijwillig in voor de Joodse Gemeenschap in Den Haag, Nederland en daarbuiten. Hij was onder meer betrokken bij de oprichting van de Stichting Joods Monument Den Haag. Als lid van de Chewre Kedisje heeft hij de zorg op zich genomen voor het verzorgen van overledenen en het regelen van de begrafenis alsmede het bijstaan van de naaste familie van de overledene. De heer Baumgarten vervulde diverse functies voor de Nederlandse Israëlitische Gemeente Den Haag (NIG). In zijn rol als voorzitter van het Bestuur van de Stichting Afwikkeling Maror-Gelden Overheid (SAMO) spande hij zich jarenlang tot het uiterste in om de moeilijke taak van de verdeling van de toegekende subsidies aan Joodse Organisaties in Nederland, Israël, USA, Australië en Zuid-Afrika tot een goed einde te brengen.

Haimanot Mebratu Belay (52) uit Leidschendam - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Belay blinkt uit als vrijwilliger bij projecten met als rode draad: integratie, emancipatie en participatie. Zij geeft bijvoorbeeld voorlichting en nazorg aan meisjes en vrouwen uit de Ethiopische gemeenschap die kampen met genitale verminking. Zij richtte de Stichting Gobez op, van waaruit zij zich inzet voor een interculturele samenleving, emancipatie bevordert, nieuwkomers en migranten met integratie helpt en kleinschalige projecten in Ethiopië ondersteunt. Ook is zij gezondheids- en opvoedingsvoorlichter en projectcoördinator van diverse projecten bij Vluchtelingen Organisatie Nederland, GGZ Utrecht, Stichting Promoveo en Stichting Woej.

Antonius Adrianus Marinus Jozef van Eck (72) uit Voorburg - Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Eck spant zich op uitmuntende wijze vrijwillig in voor de muziekwereld. Hij heeft verschillende semiprofessionele strijkersensembles opgericht. Hij specialiseerde zich in de orgelbouw van de 19e- en 20e eeuw, waarover hij diverse artikelen en monografieën in (inter)nationale vaktijdschriften over gerestaureerde historische orgels schreef. Diverse gecomponeerde muziekstukken van zijn hand zijn met meerdere (internationale) prijzen bekroond. Daarnaast is hij gecertificeerd orgeladviseur van het College van Orgeladviseurs Nederland en is hij toegetreden tot de Ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem.

Adrianus Maria Bernardus Hendriks (77) uit Voorburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Hendriks is een betrokken en actieve vrijwilliger bij zijn kerk en de pastorie. Hij zet zich in voor onder meer de bouwcommissie en de financiële commissie. Voor het Museum voor Volkenkunde digitaliseerde hij jarenlang foto’s en afbeeldingen met documentaire waarde. Hij is organisator van activiteiten bij De Zonnebloem en bezoekt ouderen die weinig buiten komen. Bij Vluchtelingen Werk Nederland ondersteunt hij cliënten met taalondersteuning in de bibliotheek en bij hun integratie en arbeidsparticipatie.

Rudolph Erwin Hietbrink (74) uit Leidschendam - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Hietbrink heeft zich als vrijwilliger op vele fronten zeer actief ingezet voor de positie van doven, onder meer door het geven van voorlichting aan brandweerlieden, verpleeghuispersoneel, vrijwilligers en horecapersoneel. Hij richtte samen met andere dove collega’s de Stichting Handtheater op. Dit unieke theater gaf voorstellingen met Nederlandse gebarentaal in binnen- en buitenland, organiseerde schoolprojecten en ontwikkelde bijvoorbeeld methodieken en lesmateriaal. Tevens is hij voorzitter van Postzegelclub Filatelie voor (dove) postzegelverzamelaars, onderdeel van Stichting Welzijn & Zorg Doven (WeZoDo).

Maria Johanna Jansen-Akkerman (86) uit Leidschendam - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Jansen-Akkerman is een graag geziene vrijwilliger bij De Zonnebloem, want door haar achtergrond als verpleegkundige is zij daar van grote toegevoegde waarde. Of het nu om Zonnebloemloten verkopen gaat op Koningsdag of haar inzet tijdens Zonnebloemreizen, áltijd heeft zij een belangrijke rol bij het reilen en zeilen ter plaatse. Zij doet alles met een uitgestoken hand naar anderen. Tevens is zij vrijwilliger bij Woonzorgcentrum Haaglanden (WZH), locatie Prinsenhof. Daar werkt zij mee aan de activiteitenbegeleiding en begeleidt bewoners met bijvoorbeeld dementie naar de kerkzaal.

Marijke van Klaveren uit (57) uit Voorburg - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Klaveren richtte dertig jaar geleden de zangschool Academy of Vocal Arts (ACVA) op. Zij begeleidt volledig vrijwillig alle concerten, studieweekenden en concertreizen naar binnen- en buitenland. Zij deed mee aan internationale kinderkorenfestivals en is jurylid bij het Europees Muziekfestival. Daarnaast is zij onder meer dirigent van het Dagkoor Wassenaar en het Dagkoor Voorburg. Zij was docent bij het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Tevens was zij lid van de adviescommissie Zuid-Holland Noord van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Op bevlogen wijze weet zij oud en jong te helpen door muziek hun weg te vinden in het leven.

Suzanna (Hanneke) Linthout-van de Graaf (70) uit Voorburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Linthout-van de Graaf stond meer dan 40 jaar lang dag en nacht klaar voor haar voormalig werkgever, Wieteke van Dort. Eerst in een betaalde functie, maar sinds haar pensioen vrijwillig. Zij ondersteunde eveneens bij de vele liefdadigheidsprojecten van mevrouw Van Dort. Met de manier waarop zij haar werk doet, is zij een creatieve bron voor velen. Zij biedt een luisterend oor aan vaak getraumatiseerde Indische Nederlanders en Veteranen. Zij stak als medewerker vele malen op bijzondere manieren uit boven wat van haar als goede werknemer verwacht mag worden. Ook ondersteunde zij jarenlang vrijwillig de fotograaf/beeldend kunstenaar Gerard Fieret.

Johan Wouter Müller (69) uit Voorburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Müller was op diverse scholen vrijwilliger, onder andere voor de organisatie en begeleiding van activiteiten zoals de Kinderboekenweek en schoolreizen. Ook was hij penningmeester. Hij is vrijwilliger bij de Christus Triomfatorkerk, waar hij onder meer het preekrooster en het ouderenvervoerrooster opstelt. Daarnaast draagt hij zorg voor de werving van predikanten en organiseert hij activiteiten. Ook redigeert hij het kerkblad en verricht hij als hulpkoster onderhoudsklussen. Samen met zijn echtgenote (Arendina Müller-Pronk) heeft hij meerdere ernstig zieke mensen bijgestaan door te zorgen voor hulpmiddelen, medicatie, wondverzorging en verrichten van huishoudelijk werk.

Arendina Müller-Pronk (71) uit Voorburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Müller is diaken bij de Christus Triomfatorkerk. Zij organiseert activiteiten zoals de tweejaarlijkse bazaar. Daarnaast organiseerde zij bijzondere diensten en was lid van de beroepingscommissie. Ook begeleidt zij mede de crèche en draagt zij zorg voor de schoonmaak en aankleding van de kerk. Bij de Stichting Mentorschap Haag en Rijn behartigde zij als mentor zorginhoudelijk en financieel de belangen van cliënten. Samen met haar echtgenoot (Johan Wouter Müller) heeft zij meerdere ernstig zieke mensen bijgestaan door te zorgen voor hulpmiddelen, medicatie, wondverzorging en verrichten van huishoudelijk werk.

Helena Antonia Maria Rolvink-Kerling (78) uit Leidschendam - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Rolvink-Kerling was ploegleider en lid van de wedstrijdcommissie bij de Algemene Zwemvereniging Leidschendam (AZL) waar zij ook het uitwisselingsprogramma organiseerde. Zij is al jarenlang in diverse functies vrijwillig actief bij de barcommissie van Wijkvereniging Nieuw Duivenvoorde waar zij materiaal inkoopt en helpt bij het onderhoud van het gebouw samen met haar echtgenoot. Zij fungeert ook als contactadres voor de gemeente betreffende het wijkgebouw. Eveneens assisteert ze bij diverse activiteiten en is zij de contactpersoon voor de wandelclub van de wijkvereniging. Een tijd lang was zij daarnaast penningmeester van het Katholiek Vrouwen Gilde

Johanna Adriana van Vels-van Dongen (75) uit Voorburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Vels-van Dongen heeft zich jarenlang vol enthousiasme ingezet als vrijwilliger bij het Legermuseum te Delft bij het onderhouden en opzetten van de collectie en het inrichten van exposities. Als vrijwilliger bij de Stichting Vrienden van het Legermuseum organiseert zij vriendendagen en het jubileumfeest. Zij zette zich in voor de fusie met de vriendenstichting van het Nationaal Militair Museum te Soesterberg. Voor de Stichting Open Monumentendag Leidschendam-Voorburg is zij bestuurslid. Daarnaast helpt zij oudere wijkgenoten die hulp kunnen gebruiken.

Helena Joanna Maria van der Voort-van der Zon (84) uit Leidschendam - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van der Voort-van der Zon bezorgt al bijna 45 jaar lang het parochieblad op de fiets in een steeds wijdere omgeving. En al even zo lang bezoekt zij mensen van de kerk als wijkcontactpersoon op haar eigen betrokken, zorgzame wijze met grote toewijding. Zij is de oprichter van een fietsclub waarmee lotgenoten die hun partner verloren hebben fietstochten kunnen maken of mee kunnen op fietsvakantie. Twintig jaar lang was zij begeleider van de verkoop op Koninginnedag waarvan de opbrengsten naar een goed doel gingen. Als coupeuse (ver)maakte zij jarenlang kleding voor familie en gezinnen die arm waren.