Kulturhus brandveilig

19 juni 2019
Algemeen
Credits/Fotograaf: 
Archipelontwerpers

De gemeente heeft samen met de brandweer de brandveiligheid van het Kulturhus opnieuw gecontroleerd. De resultaten van het onderzoek geven aan dat het huidige gebruik door de Maerten van de Veldeschool en het Dorpshuis kan worden voortgezet.

Burgemeester Tigelaar:’ De veiligheid van de kinderen en andere gebruikers van het Kulturhus staat voorop. Daarom heb ik de brandveiligheid nogmaals laten onderzoeken. Het gebouw is veilig voor huidig gebruik en een aantal punten die de brandweer heeft gesignaleerd worden op korte termijn opgelost.’

Inspectie

Tijdens de inspectie hebben de gemeente en de brandweer (VRH) gekeken of aan alle voorschriften voor de brandveiligheid van het Kulturhus is voldaan. Uit de inspectie blijkt dat een aantal punten nog verbeterd moeten worden:

  • Rookmelders in de peuterspeelzaal ophangen
  • Het juiste brandwerende glas in een aantal tussendeuren plaatsen
  • Een aantal leidingen in de technisch ruimte op de tweede etage die wel brandwerend zijn behandeld met de juiste brandwerendheid aanpassen.
  • De brandblussers die er al staan ophangen met een beugel
  • Vluchtwegverwijzingen naar de juiste vluchtroutes ophangen
  • Deze punten worden volgende week door Panta Rhei opgepakt en vormen geen belemmering voor het huidige gebruik

Iets grotere ingrepen zijn een raam vervangen dat niet (voldoende) brandwerend is uitgevoerd. Hoewel dit (formeel) wel opgelost moet worden, is er geen sprake van een direct gevaar voor de gebruikers van het pand. Ook moet het plateau van de hellingbaan aangepast worden omdat de brandwerende bekleding/afwerking ontbreekt. Ook dit geeft geen aanleiding voor een beperking van het huidige gebruik.