Leidschendam-Voorburg heeft Eneco-aandelen verkocht

10 februari 2020
Algemeen

Jan-Willem Rouwendal, wethouder financiën, tekende maandag 10 februari 2020 bij de notaris de stukken voor de verkoop van de Eneco-aandelen van de gemeente Leidschendam-Voorburg. In totaal hebben 44 gemeenten aandelen in Eneco; meer dan 75% heeft inmiddels aangegeven die aandelen te willen verkopen. De kopers zijn een consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power. Op dinsdag 28 januari stemde de gemeenteraad in met de verkoop.

Met de verkoop ontvangt de gemeente naar verwachting bijna 140 miljoen euro. Dat is 60 miljoen euro meer dan van tevoren was verwacht. Vooralsnog wordt de opbrengst toegevoegd aan de algemene reserve. Wethouder Rouwendal: “Het voornemen is om het geld uit te geven aan zaken waar we als gemeente langere tijd van profiteren. We moeten er rekening mee houden dat we dit bedrag eenmalig ontvangen. Hier kunnen we dus geen jaarlijks terugkerende kosten mee dekken.“ In de kadernota doet het college voorstellen aan de raad over de inzet van de Eneco- opbrengst. Besluitvorming over de kadernota vindt begin juli 2020 plaats.

Duurzame strategie van Eneco blijft
Mitsubishi Corporation (MC) is al vele jaren een partner van Eneco in de opwekking en opslag van duurzame energie. MC steunt dan ook de duurzame strategie van Eneco. Onlangs was in het nieuws dat Mitsubishi tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgsgevangenen dwangarbeid liet verrichten. De aandeelhouderscommissie heeft de aangrijpende verhalen en zorgen overgebracht aan de vertegenwoordigers van MC en hen verzocht om in contact te treden met de slachtoffers en hun vertegenwoordigers. Het college van B&W van de gemeente Leidschendam-Voorburg erkent het leed dat de slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog is aangedaan en dringt eropaan dat de koper in contract treedt met de Stichting Japanse Ereschulden. Ook is de kwestie neergelegd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, omdat er sinds het vredesverdrag van 1951 afspraken en contacten zijn met Japan over ereschulden.