Leidschendam-Voorburg hijst Global Goals-vlag voor duurzame leefomgeving

27 september 2019
Algemeen

Leidschendam-Voorburg draagt graag bij aan een groene, duurzame leefomgeving en is dit jaar Global Goals gemeente geworden. Wethouder Astrid van Eekelen van Duurzaamheid: "Het gaat om wereldwijde doelen waaraan wij als gemeente wel degelijk een substantieel steentje kunnen  bijdragen. We hijsen de Global Goals vlag samen met deelnemers van Beursvloer aan de Vliet. Zo werken we lokaal samen aan deze doelen die bijdragen aan een groene, duurzame woongemeente."

Global Goals is een initiatief van de Verenigde Naties, dat een wereldwijde vuist wil maken voor een betere en duurzame samenleving in 2030. Ook gemeenten kunnen daar een steentje aan bijdragen.
Leidschendam-Voorburg doet dat graag. Tussen 2019 en 2022 gaat de gemeente bijvoorbeeld aan de slag met mogelijkheden voor schone energie en duurzaam verwarmen van woningen. Ook staan acties en maatregelen op de agenda voor een betere luchtkwaliteit en hoe wordt omgegaan met afval.

25 september 2019 is het 4 jaar geleden dat de Global Goals door de VN zijn aangenomen. Alle deelnemende gemeenten hijsen de Global Goals-vlag, die hen aangeboden is door de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VGN). Op die manier laten zij zien actief te zijn om duurzaamheidsdoelen te behalen.