Lening bedrijfskapitaal (Tozo 3)

Door de coronacrisis verliezen veel zelfstandigen hun inkomsten. Om deze groep te ondersteunen heeft het kabinet de Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) verlengd. Ondernemers kunnen (weer) een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen

Wat u moet weten

 • Lening bedrijfskapitaal is bedoeld voor zelfstandig ondernemers die in de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten of Wassenaar wonen
 • Lening is maximaal €10.157 voor Tozo 1,Tozo 2 en Tozo 3 samen
 • U moet de lening later terugbetalen. De maximale looptijd is 3 jaar tegen 2% rente. Tot 1 januari 2021 hoeft u nog geen rente of aflossing te betalen. Voor Tozo 3 geldt na 1 januari 2021 dat de terugbetalingsverplichting start op de datum dat u de lening heeft gekregen
 • Uitstel van de aflossingsverplichting is alleen mogelijk op basis van individuele omstandigheden
 • Per huishouden kunt u meerdere aanvragen voor een lening bedrijfskapitaal indienen. Bijvoorbeeld als u en uw partner allebei een eigen bedrijf hebben
 • Per bedrijf kan 1 keer een aanvraag worden gedaan
 • Woont u in het buitenland en heeft u een onderneming in Nederland? Vraag dan een tijdelijke lening aan via de gemeente Maastricht
 • U heeft uw DigiD nodig om de lening aan te vragen

Voorwaarden

 • U bent tussen de 18 jaar of ouder (AOW-gerechtigden kunnen deze lening ook afsluiten)
 • Uw bedrijf is aantoonbaar in de financiële problemen gekomen door de corona-maatregelen
 • U stond op 18 maart 2020 als zelfstandig ondernemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • U bezit de Nederlandse nationaliteit of bent daaraan gelijkgesteld
 • U werkt minimaal 1225 uur per jaar of gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in uw bedrijf of beroep (urencriterium)
 • U heeft een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv), maatschap, besloten vennootschap (bv) of een coöperatieve vereniging met wettelijke aansprakelijkheid (coöperatie). Voor een BV geldt de aanvullende voorwaarde dat u alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen bezit
 • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland
 • Uw bedrijf is economisch actief, tenzij dit door de coronacrisis niet mogelijk is
 • U bent in het bezit van alle noodzakelijke vergunningen
 • Uitsluitingsgronden zoals genoemd in artikel 13 van de Participatiewet zijn niet op u van toepassing
 • U gebruikt de tijdelijke lening alleen voor het betalen van bedrijfskosten (dus geen privékosten)
 • U mag geen bestaande lening herfinancieren met het bedrijfskapitaal
 • Er mag geen surseance (uitstel) van betaling of faillissement aangevraagd of verkregen zijn voor uzelf, uw onderneming of 1 van de vennoten waarmee u samenwerkt

Overige regelingen en informatie