Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Lokaal Sportakkoord 2.0: De kracht van sport en bewegen beter benutten

08 november 2023
Algemeen nieuws

Wethouder Astrid van Eekelen en Gert Scholtes met het Sportakkoord 2.0

Gemeente, sport-, cultuur en beweegaanbieders en maatschappelijke organisaties (welzijn, gezondheidszorg, onderwijs) hebben in het Sportakkoord 2.0 afspraken gemaakt over beleid rondom sporten en bewegen voor de periode 2023-2026. Wethouder Astrid van Eekelen (sport): “Sport versterkt is het motto van dit vernieuwde lokale Sportakkoord. Door goede samenwerking met alle betrokken partijen willen we de kracht van sport en bewegen nog beter te benutten. Om dit mogelijk te maken krijgen verenigingen en organisaties de mogelijkheid om budget aan te vragen voor activiteiten of maatregelen die aansluiten bij de thema’s van het sportakkoord.”

Sportakkoord 2.0

In 2021 besloot het kabinet om een sportakkoord te sluiten met de sport, bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Doel van het Sportakkoord is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken.  Het Sportakkoord 2.0 is een actualisatie van het Sportakkoord 1.0 ‘De Plus op het totaal’. Nieuw is dat het Sportakkoord onderdeel uitmaakt van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Leidschendam-Voorburg. Hierin werken zorg, gemeente en maatschappelijke partijen met elkaar toe naar een gezonde generatie in 2040. De ambitie is om nog meer de verbinding en samenwerking te bevorderen tussen de sport- en beweegaanbieders onderling, maar ook met bijvoorbeeld kinderopvang en onderwijs, cultuur en organisaties vanuit welzijn en gezondheidszorg.

 

Thema’s

Het lokale sportakkoord focust op zes thema’s.

  1. Vitale sportaanbieders
  2. Ruimte voor sport en bewegen
  3. Inclusief sporten en bewegen
  4. Sociaal veilige sport (nieuw)
  5. Gezonde keten: Focus op ouderen (55+)
  6. Gezonde keten: Focus op jongeren (19-)

Input Sportakkoord 2.0

Voor dit herijkte Sportakkoord is brede input gevraagd aan de leden van de kopgroep, diverse partijen uit o.a. sport, scouting, kinderopvang, onderwijs, zorg en welzijn. Ook zijn de aandachtspunten uit de recente vitaliteitscan onder sportverenigingen meegenomen, wordt voortgebouwd op de positieve ontwikkelingen van de afgelopen 3 jaren en worden de activiteiten die een positieve bijdrage hebben geleverd verankerd.

Vouchers

Verenigingen en organisaties kunnen budget aanvragen voor activiteiten of maatregelen die aansluiten bij de thema’s van het sportakkoord. Dit gaat in de vorm van vouchers en deze kunnen worden aangevraagd via het aanvraagformulier: Eenmalige subsidie maatschappelijke organisatie .