Maatschappelijke organisaties en coronavirus

Landelijke regelingen

  • Tegemoetkoming voor loonkosten via Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid van UWV. Lees meer over UWV: aanvragen NOW
  • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Lees meer over RvO: aanvragen TVL
  • Sportvereniging: financiële schade door corona dekken met noodkrediet via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Lees meer over SWS: aanvragen noodkrediet
  • Sportvereniging: tegemoetkoming omzetverlies amateursportorganisaties (TASO). Lees meer over DUS-I: aanvragen TASO
  • Verhuurders sportaccommodaties: tegemoetkoming kwijtschelding huursom  amateursportorganisaties (TVS). Lees meer over DUS-I: aanvragen TVS

Uitstel huur gemeentelijk pand

Een bedrijf of instelling die een accommodatie huurt van de gemeente, mag uitstel van betaling aanvragen voor de huur

Aanvragen

Subsidie corona-initiatief

De gemeenteraad stelt extra middelen beschikbaar voor organisaties om effecten van de corona-maatregelen te verminderen. Heeft u een goed initiatief of heeft u kosten die niet gedekt worden door andere (landelijke) regelingen, dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

Meer informatie en aanvraagformulier