Meer mensen aan het werk

25 september 2019
Algemeen

Steeds meer inwoners uit Leidschendam-Voorburg die in de bijstand zitten, vinden met succes een betaalde baan. Wethouder werk en inkomen, Nadine Stemerdink: “De arbeidsmarkt geeft nu veel kansen. Daarnaast hebben we door een andere aanpak meer persoonlijk contact, waardoor we mensen beter kunnen begeleiden naar een passende baan dankzij werkgevers in onze gemeente en in de regio.”

Werk is belangrijk. Het zorgt voor brood op de plank, ritme en sociale contacten. De gemeente wil zoveel mogelijk inwoners in de bijstand naar een betaalde baan begeleiden. Lukt dat niet, dan wordt gekeken naar alternatieven als vrijwilligerswerk. In 2019 is de gemeente gestart met een nieuwe aanpak waarbij de focus ligt op persoonlijk contact. In een evaluatie blikt de gemeente terug op de behaalde resultaten van het eerst halfjaar. Daaruit blijkt dat sinds de invoering van het nieuwe beleid, maar ook in de aanloop hiernaartoe, het aantal inwoners dat begeleid is naar een baan, is toegenomen. In 2018 waren dat 401 inwoners en in de eerste helft van 2019 zijn dat er al 221.

Blij met nieuwe aanpak

De gemeente heeft als doel om, ten opzichte van het aantal bijstandsuitkeringen aan het begin van het jaar, 30 tot 50 inwoners per jaar meer vanuit de bijstand te begeleiden naar een baan. Hiermee wordt ook het tekort op het budget voor de bijstandsuitkeringen, het BUIG-budget, verkleind. Dit tekort is gedaald van circa € 5,5 miljoen in 2017 naar circa € 3,8 miljoen in 2018. Stemerdink: “Alleen al in de eerste zes maanden van dit jaar is het bijstandsbestand gedaald en zijn meer inwoners aan het werk. De verwachting is dat dit aantal in de tweede helft van 2019 blijft stijgen. Het is mooi om te zien dat onze nieuwe aanpak werkt. We gaan dan ook zeker op deze weg door!”

Grafiek aantal bijstandsdossiers dec 2015 - juni 2019