Meer mensen aan het werk met de regionale Doe-Agenda

28 juni 2019
Algemeen
Credits/Fotograaf: 
Gemeente LV

Ondernemers en gemeenten hebben de samenwerkingsovereenkomst ‘Doe-Agenda ‘Perspectief op Werk’ ondertekend. In 2019 en 2020 wordt er ingezet om tenminste 170 mensen extra aan het werk te helpen.

Wethouder Margreet van Driel (voorzitter arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal en wethouder Werk en Inkomen van de gemeente Zoetermeer): ‘Een partnerschip tussen gemeentes, ondernemers en maatschappelijke partners zorgt er voor dat meer werkzoekenden geholpen kunnen worden en dat tegelijk de krapte op de arbeidsmarkt verkleind kan worden. Hier zetten wij als gemeenten lokaal en regionaal op in met onze partners.’

Partnership

De overeenkomst is ondertekend door wethouder en voorzitter van ZHC, Margreet van Driel, Corina Holla voorzitter VNO NCW Den Haag, het UWV, VNO NCW West, vakorganisaties en de wethouders van de gemeenten Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar.

Doe-Agenda uitvoeren

Met de Doe Agenda gaan de samenwerkingspartners aan de slag met drie doelstellingen: het verbeteren van de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt, zorgen dat werkzoekenden en werkgevers elkaar beter kunnen vinden, en het stimuleren van de inclusieve arbeidsmarkt.

Nadine Stemerdink, wethouder Werk en Inkomen: “We gaan ons in Leidschendam-Voorburg de komende twee jaar met deze extra middelen nog meer inzetten om mensen uit de bijstand te halen en aan het werk te helpen. Samen met onze lokale ondernemers en het onderwijs. En we gaan meedoen met concrete werkprojecten in de regio. Daarbij zetten we extra in op het begeleiden van werkgevers en werknemers om tot blijvende werkplekken en banen te komen. We onderzoeken ook of we kunnen aansluiten bij het digitaal platform HalloWerk. Via dit platform kunnen werkgevers en werkzoekenden elkaar beter vinden”.

Corina Holla: “De krapte op de arbeidsmarkt begint steeds meer werkgevers op te breken, maar er staan nog steeds 1 miljoen mensen aan de kant. In dat onbenutte arbeidspotentieel zit dé oplossing voor het groeiende tekort aan arbeidskrachten. Daarom heeft VNO-NCW West haar handtekening gezet onder de Doe-Agenda ‘Perspectief op Werk’. We hebben deze mensen nodig in onze bedrijven en kunnen het ons niet permitteren om talent onbenut te laten.”

Perspectief op Werk

De Doe Agenda is een regionaal uitvoeringsplan dat voortkomt uit de landelijke intentieverklaring Perspectief op Werk. Het Rijk stelt hiervoor geld beschikbaar voor 2019 en 2020. Met de Doe agenda heeft de regio Zuid Holland Centraal voor 2019 een miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering hiervan. Begin volgend jaar wordt duidelijk of de regio’s aanspraak kunnen maken op een tweede miljoen.