Minder restafval in Voorburg-Midden

18 april 2019
Algemeen

Het Nieuwe Inzamelen heeft in de wijk Voorburg-Midden tot minder restafval geleid. Dit komt naar voren uit de evaluatie van Avalex. Met gemiddeld 115 kg restafval per inwoner per jaar komt Voorburg-Midden dichtbij de landelijke doelstelling van 100 kg per persoon per jaar. Wethouder Astrid van Eekelen: “De resultaten zijn bemoedigend te noemen. De inzet van de inwoners om hun afval te scheiden is te prijzen. Maar we zijn er nog niet! We moeten met zijn allen ervoor blijven gaan om de doelstelling van 100 kg restafval in 2020 te halen.” 

Klanttevredenheid

Ook is in de evaluatie gevraagd naar de klanttevredenheid. Inwoners zijn niet tevreden over de dienstverlening van Avalex, dit geldt vooral voor de inwoners in Voorburg-Midden. Tijdens de invoering van Het Nieuwe Inzamelen waren er veel klachten over niet-geleegde of volle containers. De communicatie over de invoering van Het Nieuwe Inzamelen is ook een veelgenoemd aandachtspunt. “De dienstverlening van Avalex moet en kan beter”, aldus Astrid van Eekelen. “Ik wil tevreden gezichten zien bij de inwoners als het gaat om dienstverlening. De afgelopen maanden is het aantal klachten gelukkig weer flink gedaald, onder andere door de plaatsing en werking van sensoren in de ondergrondse containers die aangeven wanneer een container vol is. Elke klacht is er natuurlijk eentje te veel, maar we zijn op de goede weg.”

Maatwerk

De evaluatie in Voorburg-Midden is het vertrekpunt om verder te gaan met de wijkgerichte uitrol van het scheiden van afval. Die uitrol en de keuzes hoe er tot afvalscheiding wordt overgegaan, gaat wat betreft wethouder Astrid van Eekelen samen met de inwoners: “Een uniform systeem voor de hele gemeente werkt eenvoudigweg niet. Daarvoor zijn er teveel verschillen tussen de wijken. Het doel van 100 kg restafval staat voorop. Hoe we er komen, dat kan per wijk verschillen. En dat is prima, want draagvlak is ongelooflijk belangrijk om resultaat te kunnen halen. Ik ga de komende periode het gesprek hierover aan met de inwoners in elke wijk. Met Avalex zorgen we ervoor dat de wijkgerichte aanpak wordt uitgerold.”

Naast de belangrijke milieudoelstellingen is het ook om financiële redenen van belang dat het aantal kg restafval wordt teruggedrongen. Het verwerken van restafval wordt steeds duurder. Daarnaast leveren grondstoffen ook geld op. Dus hoe minder restafval we produceren en hoe meer grondstoffen we inzamelen, hoe beter het is voor onze portemonnee.

Wethouder Astrid van Eekelen: “Als u voor uw wijk ideeën heeft over afvalscheiding, en met mij daarover in gesprek wil, dan kunt u het contactformulier invullen en ik kom graag langs. Samen zijn we aan zet voor een duurzaam Leidschendam-Voorburg!”