Nieuw visie op detailhandel en horeca

27 maart 2019
Algemeen
Credits/Fotograaf: 
Michel Groen

De raad stemde op 26 maart in met de nieuwe detailhandels- en horecastructuurvisie voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Deze kwam tot stand door een samenwerking van ondernemers en gemeente.

Waarom een nieuwe visie?

Er zijn allerlei trends en ontwikkelingen in de markt, zowel landelijk als lokaal. Zo zijn er wijzigingen in het koopgedrag van consumenten te zien. Men koopt steeds meer online aan. Daardoor, en door de vergrijzing, verandert de rol en de positie van de detailhandel en horeca in onze gemeente. Daarnaast moeten we rekening houden met de ontwikkeling van The Mall of the Netherlands.

Wat staat er in de visie?

Er is een visie gemaakt op hoe de structuur van de winkels en horeca er de komende periode uit zou moeten zien. De visie zet in op versterking van de vier kernwinkelgebieden en ruimte voor horeca-initiatieven daarbuiten. De vier kernwinkelgebieden zijn: Winkelcentrum Julianabaan, Huygenskwartier Voorburg, Damcentrum Leidschendam en The Mall of the Netherlands. De concentratie komt op ondersteuning van de vier kernwinkelgebieden te liggen om zo de voorzieningenstructuur voor winkels op peil te houden.

Het kan zijn dat in de toekomst krimp nodig is in winkelgebieden. Door op die locaties mee te werken aan bestemmingswijzigingen kunnen de winkelcentra als een harmonica meedoen met de ontwikkelingen in de markt.

Wat gaan we doen?

We starten met uitvoering van acties en maatregelen per winkelgebied. Ook gaan we beleid maken voor mengvormen binnen de detailhandel en horeca (zgn. blurring).

Ondernemers dragen bij aan de levendigheid

Ondernemers zorgen ervoor dat het prettig is om in Leidschendam-Voorburg te wonen, te werken en te recreëren. De gemeente schept daarom graag een klimaat waarin ruimte is voor goed ondernemerschap, door ondernemers te stimuleren en te faciliteren waar mogelijk. Daarnaast willen we de beperkte ruimte goed benutten. Samen met ondernemers kijken we waar kansen liggen, nu en in de toekomst.