Nieuwbouw De Dijsselbloem

Basisschool De Dijsselbloem krijgt een nieuw schoolgebouw en een nieuwe gymzaal met daarin een turnhal. Het huidige gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook is de combinatie van een gymzaal met turnhal een wens van de turnverenigingen SOS, AVGV en Gymnova. De werkzaamheden zijn in juli 2018 klaar.

Wat u moet weten

 • Om overlast (stof en lawaai door heiwerkzaamheden) voor bewoners zoveel mogelijk te beperken, wordt het werk in fases uitgevoerd. Helaas is het niet mogelijk om hinder helemaal te voorkomen
 • De gemeente en het schoolbestuur Lucas Onderwijs zijn gezamenlijk opdrachtgever voor de bouw van de nieuwe school
 • De gemeente betaalt de bouw en regelt de benodigde vergunningen
 • Om de omwonenden zoveel mogelijk te betrekken zijn er bewonersavonden georganiseerd en is er een klankbordgroep opgericht
 • Tijdens de zomervakantie 2018 zal de school verhuizen naar deze nieuwe locatie.
 • In september 2018 wordt de school en turnhal in gebruik genomen

Tijdlijn

 • Juli 2018: oplevering nieuw gebouw
 • Mei 2017: begin bouw
 • April 2017: voorbereidingswerkzaamheden bouwplaats
 • Maart / april 2017: sloopwerkzaamheden
 • Voorjaarsvakantie 2017: basisschool verhuist naar tijdelijke locatie (Oranje Nassaustraat 1b)
 • 12 september 2016: 2de bijeenkomst van de klankbordgroep. De 1e bijeenkomst is gehouden op 16 oktober 2014
 • 1 juni 2016: ondertekening samenwerkingsovereenkomsten: wethouders Stemerdink en Bruines ondertekenen samen met schoolbestuur Lucas Onderwijs de samenwerkingsovereenkomst om als gezamenlijke opdrachtgever de bouw te realiseren. Daarnaast hebben de gemeente en het schoolbestuur met de ontwerper en bouwer Olco Sportsphere de bouwovereenkomst ondertekend
 • 21 maart 2016: informatiebijeenkomst om het schetsontwerp te presenteren en informatie te geven over de plannen. Tijdens deze bijeenkomst hebben de aanwezigen hun opmerkingen en bevindingen (PDF, 206.43 KB) kenbaar gemaakt
 • 16 februari 2016: afronding van de aanbesteding voor de bouw. Het project wordt gegund aan Olco Sportsphere. Hierna is de ontwerpfase opgestart om het schetsontwerp verder uit te werken