Nieuwbouw kindcentrum De Tol

De gemeente gaat een integraal kindcentrum bouwen. Het nieuwe schoolgebouw met gymzaal voor basisschool De Wegwijzer wordt gecombineerd met voor- en naschoolse opvang. Kinderdagverblijf Patou krijgt ook plek in het gebouw. Het is de bedoeling dat het nieuwe gebouw in 2020 in gebruik wordt genomen.

Wat u moet weten

 • Er is gekozen voor nieuwbouw omdat de gebouwen van De Wegwijzer aan De Tol 251 en De Oude Bleijk 4 bouwkundig niet meer voldoen
 • Alle kinderen gaan straks op 1 locatie naar school, aan De Tol
 • Het Integraal Kindcentrum biedt een uitgebreid dagprogramma voor kinderen
 • School De Wegwijzer en Partou Kinderopvang werken nauw samen om ieder kind te begeleiden en te stimuleren
 • Tijdens de werkzaamheden gaan alle leerlingen aan De Oude Bleijk naar school. Er komen een aantal tijdelijke leslokalen bij
 • Het ontwerp van het gebouw is klaar. SMT Bouw & Vastgoed gaat het bouwen
 • Bureau RIS maakt een ontwerp voor het buitenterrein/schoolplein
 • De gemeente gaat het naastgelegen sportveld herinrichten. Vanwege de ligging en samenhang is Bureau RIS gevraagd dit ook mee te nemen in het ontwerpproces

Meer informatie

Tijdlijn

 • 1e kwartaal 2021: ingebruikname nieuwbouw 
 • 1e kwartaal 2020: start nieuwbouw
 • 1e kwartaal 2020: sloop gebouw De Tol 251
 • 4 juli 2019: inloopbijeenkomst
 • April 2019 (meivakantie): verhuizing naar tijdelijke locatie aan de Oude Bleijk 4
 • Eind november 2018: aanvragen omgevingsvergunning