Nieuwbouw kindcentrum Heeswijkstraat

De gemeente gaat een integraal kindcentrum bouwen aan de Heeswijkstraat. Het nieuwe schoolgebouw met gymzaal voor basisschool Pius X wordt gecombineerd met voor- en naschoolse opvang. Misschien komen er ook een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal. De bouwwerkzaamheden beginnen in 2019. Het is de bedoeling dat het nieuwe gebouw in 2020 in gebruik genomen wordt.

Wat u moet weten

  • Voor deze nieuwbouw is gekozen, omdat het gebouw van basisschool Pius X bouwkundig niet meer voldoet
  • Tijdens de bouw wordt de school tijdelijk gehuisvest in het schoolgebouw aan de Oranje Nassaustraat in Voorburg
  • Het Integraal Kindcentrum gaat een uitgebreid dagprogramma voor kinderen bieden. School en kinderopvang werken samen om ieder kind te begeleiden en te stimuleren. Basisschool Pius X, peuterspeelzaal De Hobbelhoek en kinderopvangorganisatie Vlietkinderen werken nauw samen in het kindcentrum

Meer informatie

Tijdlijn

  • schooljaar 2022/2023: ingebruikname nieuwbouw
  • 2e kwartaal 2021: start nieuwbouw
  • 4e kwartaal 2020: sloop gebouw Pius X
  • zomervakantie 2020 (onder voorbehoud): verhuizing naar tijdelijke locatie
  • 1e kwartaal 2020: selecteren aannemer
  • 2e kwartaal 2017: selecteren van de architect
  • 1e kwartaal 2017: opstellen programma van eisen (verzamelen van eisen en wensen voor nieuwbouw)