Nieuwe huisstijl voor gemeente Leidschendam-Voorburg

19 november 2019
Algemeen

Vanaf dinsdag 19 november 2019 gebruikt de gemeente Leidschendam-Voorburg een nieuwe huisstijl. Burgemeester Tigelaar: “We kiezen voor deze nieuwe huisstijl omdat de bestaande niet goed digitaal te gebruiken is, terwijl de gemeente veel digitaal communiceert. Ik vind het nieuwe logo goed passen bij onze gemeente, het is krachtig.” De nieuwe huisstijl is ontworpen door Communicatiebureau Walvis&Mosmans.

De voormalige huisstijl is in 2002 ontworpen, na de fusie tussen Leidschendam en Voorburg. In die tijd gebruikte de gemeente nauwelijks digitale communicatie-middelen. Nu, 18 jaar later, is digitale communicatie via mails, websites en social media de belangrijkste manier van communiceren. Bij het ontwerp van de nieuwe huisstijl is daar dus vooral rekening mee gehouden. 

En met resultaat: de nieuwe huisstijl is modern en flexibeler toepasbaar in zowel papieren als digitale uitingen.

De uitstraling past bij het karakter

Ook inwoners, ondernemers, organisaties dachten mee over de nieuwe huisstijl. Tijdens een aantal bijeenkomsten bespraken zij hun gevoel bij en hun beleving van onze gemeente. Op basis van die opmerkingen heeft het ontwerpbureau verschillende ideeën uitgewerkt. “Doordat wij zelf ook uit deze gemeente komen, herkenden we veel van werd gezegd,” vertelt Marc Mosmans van Walvis & Mosmans. “De nieuwe huisstijl heeft de uitstraling die bij de gemeente past: robuust, betrokken en modern maar ook gekoppeld aan het verleden. Deze huisstijl doet daarnaast recht aan de diversiteit en de identiteit van de drie kernen: Stompwijk, Leidschendam en Voorburg. En zij geeft tegelijkertijd de verbondenheid weer van samen één gemeente zijn.”

Logo, kleuren en iconen

Het logo bestaat uit 3 elementen die zijn afgeleid van het gemeentewapen van Leidschendam-Voorburg. Het bovenste element symboliseert de 3 kernen binnen de gemeente en refereert aan de burcht en de kroon in het gemeentewapen. De golvende lijn in het midden staat symbool voor het water, als verbinding tussen de 3 kernen. En onderaan staat een zogenaamde ‘wassenaar’, een historisch symbool van deze gemeente.

De nieuwe huisstijl maakt gebruik van 3 kleuren: koningsblauw, zandbeige en mintgroen. Er zijn ook iconen ontwikkeld, gebaseerd op kenmerkende plekken in onze gemeente.

Doelmatig uitvoeren en sober invoeren

De nieuwe huisstijl wordt kosten-efficiënt uitgevoerd. Om kosten te besparen, kijkt de gemeente kritisch naar het aantal uitingen dat aangepast moet worden. Ook zet zij een groot aantal uitingen ‘in huis’ om; dus met inzet van eigen personeel. En tenslotte gebeurt het aanpassen naar de nieuwe huisstijl waar mogelijk op basis van economische vervanging. Bijvoorbeeld niet meteen, maar op het moment dat er toch nieuwe middelen aangeschaft worden omdat de oude versleten zijn. Op dit moment is ongeveer driekwart van alle middelen al omgezet naar de nieuwe huisstijl, de rest volgt later. Hierdoor kan het voorkomen dat mensen in de komende periode zowel de voormalige als de nieuwe huisstijl tegenkomen.

Bekijk de korte animatievideo over hoe de nieuwe huisstijl tot stand kwam.