Nieuwe namen op monument voor Vrede en Vrijheid in Sijtwende Park

16 december 2019
Algemeen
Monument Vrede en Vrijheid
Credits/Fotograaf: 
Gemeente LV

De gemeente treft voorbereidingen om nieuwe namen aan het monument voor Vrede en Vrijheid toe te voegen en enkele wijzigingen door te voeren.

De aanleiding voor de aanpassingen is het grondige onderzoek dat is verricht door de Historische Vereniging Voorburg (HVV). Dit resulteerde uiteindelijk in het in 2015 verschenen boek ‘70 Jaar Vrede en Vrijheid’. Hierin hebben de slachtoffers een gezicht gekregen door beschrijvingen van deze personen en verhalen van nabestaanden. Bij het onderzoek voor het boek ontdekte de HVV dat er namen van slachtoffers op het monument ontbraken, een aantal jaartallen verkeerd is vermeld en enkele namen onjuist zijn gespeld. Deze aanpassingen worden binnenkort gedaan.

De door het college vastgestelde criteria zijn:

• Op het moment van overlijden als laatst bekende woonplaats (het grondgebied van de huidige) gemeente Leidschendam-Voorburg, blijkend uit inschrijving in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

• Omgekomen als gevolg van oorlogsgeweld, daaronder mede begrepen vervolging en verzetsactiviteiten in de periode van 1940 - 1950. Het college neemt ook de namen van een aantal personen op die formeel niet aan de criteria voldoen. Zij werden bijvoorbeeld door de Duitsers gedwongen te verhuizen en zijn zeer kort daarna overleden, waardoor ze toch als ‘inwoner van onze gemeente’ te beschouwen zijn.

De nieuwe namen zijn zorgvuldig onderzocht in diverse (oorlogs-) archieven door een onafhankelijk historicus om na te kunnen gaan of deze namen aan de criteria voldoen om te worden vermeld op het monument.

Toevoegen

Joodse inwoners van Leidschendam en Voorburg, om het leven gebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog

 • Rachel van Dam-Leons
 • Emma Rosette van Dam
 • Alice Gebhard-Rosenwald
 • Marcus Israël
 • Bernard Rozenthal
 • Sientje Rozenthal-Bromet
 • Leonard van Biene
 • Florence van Biene-de Sterke
 • Tobias Polk
 • Grietje Swart-de Beer
 • Elisabeth Varkevisser-Davidson
 • Marianne Ostwald

Burgers, afkomstig uit Leidschendam of Voorburg, omgekomen door oorlogsgeweld tijdens de Tweede Wereldoorlog

 • Antonius Jozef Maria de Boer
 • Karel Aart Oppelaar 1913-1944

Militairen afkomstig uit Leidschendam of Voorburg, omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog

 • Marinus Renardus van Kooij

Verplaatsen

 • Christianus Theodorus Nieuwveen:
  wordt verplaatst van de rubriek militairen naar de rubriek: Burgers, afkomstig uit Leidschendam of Voorburg, omgekomen door oorlogsgeweld tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • J.J. Sterkenburg 1900-1943
  wordt verplaatst van de rubriek koopvaardij naar categorie: Militairen afkomstig uit Leidschendam of Voorburg, omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • J.E. von Hemert
  zijn naam wordt nu correct opgenomen, zijn geboortejaar wordt gecorrigeerd en hij wordt verplaatst van de rubriek burgers naar de categorie: Leden van het Verzet, afkomstig uit Leidschendam of Voorburg, omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog

Verbeteren

Aanpassen van huidige namen op monument zodat schrijfwijze naam correct is.

Correcte schrijfwijze

 • A.Z. Cohn, 1904-1944 in plaats van A.Z. Chon
 • G. Levi, 1869-1944 in plaats van G. Levie
 • G.J.M. van Malsen in plaats van G.J.M. Malsen
 • H. Bonn-Hertz in plaats van H. Hertz
 • B. Schuijer-Bekker in plaats van B. Bekker
 • L. Silberberg-Schmitt in plaats van L.B. Schmitt
 • L. Deutschová in plaats van L. Deutschova
 • R. Vos-Friedländer in plaats van R. Vos-Friedlander
 • J. Zwarenstein in plaats van J. Zwarenstijn
 • L. Zwarenstein in plaats van L. Zwarenstijn

Correct geboortejaar              

 • J.P. van den Akker 1921 in plaats van 1922
 • C.D. Bedijn 1905 in plaats van 1906
 • A. Bedijn- Van Leen 1915 in plaats van 1916      
 • M. Exler 1915 in plaats van 1916
 • C.L.E.E. van Hove 1913 in plaats van 1914
 • A.W. van Hove-Spoor 1869 in plaats van 1870
 • F. Jacob 1911 in plaats van 1913
 • F.E. Jalink- De Rieu 1896 in plaats van 1897
 • J.H. de Jong 1923 in plaats van 1924
 • C.W. Jonkers-Quist 1903 in plaats van 1904
 • H. Schadenberg 1925 in plaats van 1926
 • J. Scharroo 1915 in plaats van 1916
 • T.R.A. Schröder 1886 in plaats van 1887
 • J. Treebus-Rijpstra 1917 in plaats van 1923
 • E. Vrugtman 1903 in plaats van 1904
 • L. Zinger 1910 in plaats van 1911

Na 4 januari 2020 liggen de namen die in het monument worden gegraveerd vast. Deze worden vóór 4 mei 2020 aan het monument toegevoegd. Heeft u een reactie, vraag of opmerking, dan kunt u deze stellen via het contactformulier of bel 14 070.