Nieuwe stap in ontwikkeling Klein Plaspoelpolder

13 februari 2018
Algemeen

Klein Plaspoelpolder verandert de komende jaren in een groene, duurzame woonwijk met een aantrekkelijke variatie aan woningen voor verschillende groepen. Naast koopwoningen komen er ook woningen in de sociale en middeldure huur, zodat een gemengde woonwijk ontstaat. De ondertekening vandaag/dinsdag 13 februari van een intentieovereenkomst met de eigenaar van het Damsigt kantoorgebouw is hiervoor een belangrijke stap.

 

Start herontwikkeling Damsigtkantoor - gemeentewerf

De eigenaar van het Damsigtkantoor en de gemeente Leidschendam-Voorburg onderzoeken samen de mogelijkheden tot herontwikkeling van de derde deellocatie binnen Klein Plaspoelpolder. Deze deellocatie bestaat uit het leegstaande Damsigt kantoorgebouw met parkeerterrein, de voormalige gemeentewerf en een deel van het Avalexterrein.

 

Duurzame woningbouw

Damsigt Development B.V. en de gemeente maken de komende maanden nadere afspraken over de ontwikkeling van het gebied. Door de samenwerking kan zonder beperking van de huidige eigendomsgrenzen worden gekeken naar de beste oplossing voor duurzame woningbouw, de inpassing van sociale huurwoningen en een basisschool, de ontsluiting van het gebied en de benodigde parkeervoorzieningen. De klankbordgroep Klein Plaspoelpolder wordt nadrukkelijk bij het onderzoek betrokken.

 

Spelregelkaart als basis

Uitgangspunt voor het onderzoek is de spelregelkaart, die de gemeente samen met omwonenden, eigenaren, ondernemers en mogelijk toekomstige bewoners heeft opgesteld. In de spelregelkaart zijn de ambities voor het realiseren van de openbare ruimte vastgelegd, met onder meer een doorgaande fietsverbinding en een groen wandelpad tussen de Oude Trambaan en de Vliet. Hiertussen is ruimte voor woningbouw.