Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Nieuwe vormen van participatie om betere plannen te maken

09 juli 2024
Algemeen nieuws

De gemeente Leidschendam-Voorburg experimenteert tot en met begin 2027 met nieuwe vormen van inwonerparticipatie. Hiervoor zijn een aantal projecten uitgekozen waarbij de inbreng van inwoners belangrijk is. Door hen op nieuwe manieren te vragen om mee te denken, hoopt de gemeente meer mensen te bereiken. Hun inbreng van ideeën en wensen moet leiden tot betere plannen.

Wethouder Marcel Belt noemt dit een noodzakelijke ontwikkeling. “Vorig jaar hebben we met elkaar de participatieverordening gemaakt en daarin hebben we onder andere afgesproken dat inwoners meer betrokken worden bij gemeentelijke plannen. Kennis en ideeën van inwoners zijn waardevol en daar willen we als gemeente graag meer gebruik van maken. Het zou nog mooier zijn als meer mensen meedenken en dat we mensen spreken die we normaal niet tegenkomen in participatietrajecten. Om dit te bereiken en van elkaar te leren, experimenteren we de komende jaren met nieuwe vormen van participatie.”

Nieuwe vormen zorgen voor een beter bereik 

Het experimenteerprogramma krijgt vorm via diverse actuele projecten.

Zo worden inwoners van Voorburg-Noord noord op verschillende manieren gevraagd om mee te denken over de nieuwe inrichting van hun buurt. Per straat wordt opgehaald wat de wensen zijn en vervolgens wordt een groep van inwoners gezocht die mee willen praten over het ontwerp. De ervaringen die tijdens dit traject worden opgedaan, worden meegenomen bij het vormgeven van de participatie in andere wijken. 

Rond de Mall is de verkeerssituatie een uitdaging en ook daar zijn ideeën van omwonenden meer dan welkom. De gemeente hoopt mensen die normaal niet zo snel meedoen te activeren om hun mening en ideeën te laten horen. Ongeveer 5.000 huishoudens kunnen online laten weten welke (parkeer)maatregelen het meest passend zijn om de parkeer- en verkeersoverlast tegen te gaan. Deze grote groep inwoners krijgt niet alleen de vragen, maar ook een idee over de hoogte van het budget en informatie over de gevolgen van bepaalde keuzes. Op die manier krijgt de gemeente een goed beeld van voorkeuren en hoe deze vertaald en toegepast kunnen worden in beleid en krijgen inwoners een beter beeld van de keuzes waar een gemeente mee te maken heeft. 

Een 3e voorbeeld van een project is om te bekijken hoe initiatieven van inwoners, voor bijvoorbeeld een adoptietuin, sneller en beter opgepakt kunnen worden. 

Samen voor een mooiere gemeente 

Begin 2027 worden alle evaluaties en ervaringen bij elkaar gelegd. Dit levert een overzicht op van nieuwe vormen van participatie die goed werken voor inwoners en de gemeente, zodat het voor inwoners makkelijker wordt om hun stem te laten horen op het moment en de manier die het beste bij hen past. En hoe beter de gemeente samenwerkt met inwoners, des te mooier maken we Leidschendam-Voorburg met elkaar.