Nieuwjaarstoespraak 2020 burgemeester Tigelaar

6 januari 2020
Algemeen
Overzichtsfoto van de nieuwjaarsbijeenkomst 2020
Credits/Fotograaf: 
Gemeente LV

Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2020

Dames en heren,

Hartelijk welkom. Wat is het goed om aan het begin van dit nieuwe jaar elkaar te ontmoeten, elkaar alle goeds, voorspoed en gezondheid toe te wensen. De aanloop naar en de viering van de jaarwisseling was intensief voor de hulpdiensten en de gemeentelijke organisatie. Lokaal en ook landelijk wordt er de komende tijd nog intensief gesproken over hoe wij met elkaar oud en nieuw willen vieren en wat de samenleving hierin kan en wil tolereren.

Samen verwelkomen we nu het nieuwe jaar 2020, het jaar waarin we met elkaar 75 jaar vrijheid vieren.

Dat het een mooi en goed jaar mag worden waarin we omzien naar elkaar, elkaar respecteren en verschillen weten te overbruggen; een jaar waarin we staan voor de waarden van onze samenleving: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Vrijheid: denken, geloven, zeggen en doen wat je zelf wilt, zonder de ander te beledigen of te discrimineren. Of zoals Montesquieu het zei: “vrijheid is het recht om alles te doen wat de wet toestaat.”

Gelijkwaardigheid: ieder mens is evenveel waard, moet gelijkwaardig behandeld worden, je mag zijn zoals je bent.

Solidariteit: we houden rekening met elkaar, betrokkenheid en saamhorigheid, dat je de ander oprecht ziet als medemens waarmee je het leven hier in Leidschendam-Voorburg deelt.

We zullen het samen moeten doen om deze waarden overeind te houden. Het zijn de verworvenheden van de strijd toen, 75 jaar geleden, voor onze vrijheid, voor onze samenleving nu.

Na een periode van oorlog en bezetting is er in ons land hard gewerkt aan de wederopbouw. Dat wat verwoest was, werd weer opgebouwd zodat er voor iedereen een plek kwam om te wonen, om te werken en werden o.a. de voorzieningen verder ontwikkeld op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Het land stond weer op en groeide in welvaart. Door de jaren heen groeide de sociale en economische ontwikkeling, maar kon iedereen wel meekomen? Groeide het aantal inwoners, maar was er wel plek voor iedereen? Soms had de groei een reset nodig en kenden we ook jaren van crisis in de economie, op de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Maar waar staan we nu?

We leven nu in een tijd van grote vraagstukken zoals personeelstekorten in de zorg en het onderwijs, de stijgende zorgkosten, de klimaat- en milieuvraagstukken en de zoektocht naar schone energie. Het is een tijd van onzekerheden omdat we de antwoorden op deze vraagstukken nog onvoldoende hebben.

Er moeten nieuwe antwoorden komen. “We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt” zoals Albert Einstein zei. En als de antwoorden er nog niet zijn, er geen richting wordt gegeven, ontstaat er onrust en zien we chaos en conflicten in de samenleving ontstaan. Juist dan kunnen de waarden van onze samenleving onder druk komen te staan en ligt polarisatie op de loer. We zien dat in de protesten, in de discussies en debatten die er in de afgelopen tijd waren. Dat vraagt actie en initiatief van het openbaar bestuur en de politiek. Echter zullen we het meer dan ooit samen moeten doen.

Ook in onze gemeente Leidschendam-Voorburg hebben velen in de afgelopen 75 jaar gewerkt aan de opbouw en ontwikkeling van onze buurten, wijken en woonplaatsen Leidschendam, Stompwijk en Voorburg. Het is geworden tot een prachtige en mooie plek om samen te wonen, te werken en invulling te geven aan vrije tijd. Een plek waar er aandacht is voor een mooie en veilige woonomgeving, waar er aandacht is voor elkaar. Waar we ervoor willen zorgen dat kinderen niet in armoede opgroeien, dat zij hun talenten kunnen ontwikkelen door gebruik te kunnen maken van voorschoolse voorzieningen en goed onderwijs ontvangen in schone, veilige en duurzame schoolgebouwen. Waar volop keuze is om van cultuur of sport te genieten en je te ontwikkelen.

Het is een plek waar we zorg willen geven aan de mensen die het nodig hebben, ondersteuning en hulp als het zelfstandig niet mogelijk is. Waar we mensen helpen naar werk. Waar we een groene en duurzame woonplek willen zijn en met elkaar stappen moeten zetten op het gebied van duurzaamheid, energie en milieu. Het is de plek waar ruimte is voor goed ondernemerschap en waar ondernemers bijdragen aan de levendigheid van Leidschendam-Voorburg. Kortom, een plek waar ieder zich welkom voelt!

Zo hebben we gebouwd en bouwen we samen aan onze gemeente, aan onze gemeenschap, daar waar we ons thuis voelen. En dat we dat samen doen, zie ik in de vele activiteiten die er zijn in buurten, bij organisaties, instellingen en verenigingen. Vele vrijwilligers zetten zich in, werken of denken mee. Daar op al die plekken klopt het hart van onze samenleving, brengt het mensen bij elkaar, ondersteunen we elkaar en zien we elkaar oprecht als medemens. Het gebeurt bij de activiteiten in en voor de wijk, bij de zorginstellingen, door scholen, bij de kerken, bij de voedselbank, in de sport, in de muziek, en noem maar op. Het komende jaar ga ik die verschillende plekken opzoeken. Velen heb ik al eens bezocht, maar er zijn er nog zoveel meer om aandacht aan te geven. Om zichtbaar te maken en te laten zien waar het hart van Leidschendam-Voorburg klopt. Ik zal daar nog een mooie vorm voor vinden om het ook zichtbaar te maken voor iedereen.

Om te laten zien waar de waarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit in onze samenleving levendig zijn en worden gekoesterd. Want zo weten we ook de waarde van 75 jaar vrijheid vast te houden.

Daarmee is 2020 een bijzonder jaar. Een jaar waarin we met verschillende activiteiten de tijd van bezetting en vervolging samen herdenken, de tijd van onvrijheid. Opdat we het niet vergeten. Maar ook beseffen welk groot goed vrijheid is en we kunnen vieren dat we in vrijheid mogen leven. Vrijheid delen we samen. Dat we het samen herdenken en vieren blijkt al uit diverse aanmeldingen van verschillende initiatieven en activiteiten die er in onze gemeente genomen worden. Zo is er eind deze maand het Lichtmonument Levenslicht dat we op verschillende plekken in onze gemeente zullen tonen. Een kunstwerk dat symbool staat voor de impact van de Holocaust: 27 januari is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Ook komt er een expositie over oorlogsheld George Maduro in huize Dorrepaal en worden er Social Sofa’s gemaakt die blijvend het verhaal van Maduro en de strijd rondom Dorrepaal in de slag om de Residentie zullen vertellen. Daarnaast zijn er o.a. een vrijheidsexpres, vrijheidsmaaltijden, een vrijheidsmuur, vrijheidsposters, worden er Stolpersteinen geplaatst en is er een escaperoom bij Dorrepaal.

Vanavond ontvangt u de informatie waardoor u meer te weten kunt komen wat er het komend jaar in onze gemeente te doen is rondom 75 jaar vrijheid en lanceren we zo dadelijk de website hiervoor.

Zo willen we met elkaar 2020 tot een bijzonder jaar maken. Omdat vrijheid een groot goed is.

Ik wens u een prachtig vrijheidsjaar toe en vier het mee!

Ga naar de website aandevliet.nl/75 jaar vrijheid