Nieuws over coronavirus

Hier leest u de laatste ontwikkelingen in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De meest actuele informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen vindt u op de websites van het RIVM, Rijksoverheid en Veiligheidsregio Haaglanden.

Actuele informatie over besmettingen in Leidschendam-Voorburg


15 oktober 2020

Sinds 14 oktober 2020, 22:00 uur geldt de nieuwe noodverordening voor de veiligheidsregio Haaglanden. In deze noodverordening zijn de maatregelen verwerkt die het kabinet op 13 oktober afkondigde. De noodverordening zorgt voor een juridische basis om maatregelen ook te kunnen handhaven. Naast de maatregelen blijven de gedragsregels belangrijk om op te volgen. Het blijft van belang om de anderhalve meter afstand houden, drukte te vermijden, regelmatig handen wassen en in de elleboog niezen. Werk thuis, tenzij dat echt niet anders kan. Blijf thuis bij klachten en laat je dan testen. Bekijk de Noodverordening van 14 oktober en de gedragsregels op de website van Veiligheidsregio Haaglanden.


14 oktober 2020

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft op 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit wordt gedaan door in te grijpen op die plaatsen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving. Kijk voor de nieuwe maatregelen op de website van de Rijksoverheid: Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen


12 oktober 2020

Het aanvraagformulier voor de Tozo 3-regeling is beschikbaar. Ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen, kunnen (weer) een aanvullende uitkering levensonderhoud en/of een tijdelijke lening bedrijfskapitaal aanvragen. De Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Voor Tozo 3 moet u een nieuwe aanvraag indienen. Ook als u al eerder een aanvraag voor Tozo 1 en/of Tozo 2 heeft ingediend.

Meer informatie op onze webpagina Tozo 3-regelingen


9 oktober 2020

Besmettingen nemen nog steeds toe: houd u aan de maatregelen! De situatie in de regio is echt ernstig. Daarom vragen we u nogmaals en dringend om u aan de maatregelen te houden en te helpen deze crisis onder controle te krijgen. Daarbij blijft het van van belang om de anderhalve meter afstand houden, drukte te vermijden, regelmatig handen wassen en in de elleboog niezen. Werk thuis, tenzij dat echt niet anders kan. Blijf thuis bij klachten en laat je dan testen. Ook geldt het dringende advies in alle voor het publiek toegankelijke binnenruimten een mondkapje te dragen. Dit advies geldt ook voor mensen die een contactberoep hebben. Lees meer op de website van Haaglandenveilig: Besmettingen nemen nog steeds toe: houd je aan de maatregelen


8 oktober 2020

Help de verspreiding van het coronavirus te stoppen met de Coronamelder. Deze kunt u vanaf 10 oktober ook in onze regio gebruiken. CoronaMelder waarschuwt u nadat u in de buurt bent geweest van iemand met corona. Zo kunt u voorkomen dat u mensen in uw omgeving besmet. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig. Kijk voor meer informatie en het downloaden van de app op: www.coronamelder.nl

De gemeente volgt het landelijke advies op om mondkapjes te dragen in de publieke en openbare binnenruimtes. Dat betekent dat we u vragen om een mondkapje te dragen als u op bezoek komt in het Servicecentrum aan de Koningin Wilhelminalaan 2 of het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 in Leidschendam. Als u geen eigen mondkapje heeft, dan krijgt u er een bij de ingang. Als medewerkers van de gemeente bij u op bezoek komen, dragen zij ook een mondkapje. Voor uw en hun eigen veiligheid. Zo zorgen wij voor elkaar. Ook op andere gemeentelijke locaties vragen wij u om een mondkapje te dragen bij binnenkomst in de publieke binnenruimten. Zodra u op uw stoel zit (op 1,5m afstand van elkaar), mag het mondkapje af. Dit geldt voor alle bezoekers van uitvaarten en bruiloften (m.u.v. het bruidspaar) en voor bezoekers van Brede School De Waterlelie.


2 oktober 2020

De Veiligheidsregio Haaglanden heeft besloten om 21 instellingen een ontheffing te verlenen voor het maximaal aantal personen per ruimte. Het gaat om instellingen van cultureel- of van ander groot regionaal belang. In Leidschendam-Voorburg hebben Het Veur theater en theater Ludens een ontheffing gekregen.

Lees het hele bericht op de website Haaglandenveilig:Ontheffingen bezoekersaantallen.


1 oktober 2020

In heel Nederland geldt het dringende advies om een niet-medische mondkapje in alle publieke binnenruimtes te dragen:

 • Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations etc.
 • Restaurants, cafés, theaters en concertzalen, met uitzondering van mensen op een zitplaats
 • Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant
 • Dit geldt ook voor het voorgezet onderwijs

Dit advies geldt vooralsnog niet in het primair onderwijs.


Oudere berichten

29 september 2020

De aangescherpte maatregelen gingen om 18:00 uur in. Ook is de nieuwe noodverordening in Veiligheidsregio Haaglanden ingegaan. Samen met de voorzitters van de Veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond adviseert de voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden om in alle voor het publiek toegankelijke binnenruimten een mondkapje te dragen. Dat geldt in de hele regio, dus ook in Leidschendam-Voorburg. Daarnaast wordt dringend geadviseerd aan alle contactberoepen om een mondkapje te dragen. Het blijft van belang dat mensen de basisregels zo veel mogelijk naleven: 1,5 meter afstand houden, regelmatig handen wassen, in de elleboog niezen, thuiswerken, tenzij dat niet anders kan en als je klachten hebt, laat je testen.


28 september 2020

Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18:00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht. Alle maatregelen staan op de website van de Rijksoverheid.


23 september 2020

Sinds 20 september is het melden van samenkomsten met meer dan 50 personen verplicht. Wat de regels zijn en hoe u een melding kunt doen leest u op de website van Veiligheidsregio Haaglanden.


21 september 2020

Op 20 september 2020 is een nieuwe noodverordening in werking getreden in de Veiligheidsregio Haaglanden. Bekijk de Noodverordening op de website van Veiligheidsregio Haaglanden.


18 september 2020

In verband met de toename van het aantal besmettingen zijn er nieuwe landelijke en regionalen maatregelen.
Landelijk geldt een verbod om met meer dan 50 personen bij elkaar te zijn op bijeenkomsten, feesten, borrels, uitjes. Uitzonderingen hierop zijn demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten, en dans- en theaterbeoefeningen. Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor een publiekelijk toegankelijke concerten in een park. Op deze meldplicht geldt een uitzondering voor bijvoorbeeld gelegenheden met een horecavergunning, religieuze bijeenkomsten, (super)markten, winkels, bibliotheken, culturele instellingen en vergelijkbare locaties waar er sprake is van een doorstroom van bezoekers.
Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om 24:00 uur. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01:00 uur sluiten deze gelegenheden.
Lees meer op de website van de Rijksoverheid.
In regio Haalglanden worden kwetsbare groepen worden extra beschermd. De komende tijd worden venstertijden ingesteld voor deze groepen bij overheidslocaties, zoals bibliotheken, zwembaden en stadsdeelkantoren. De veiligheidsregio vraagt aan organisaties en bedrijven dit ook te doen. Er komt meer communicatie gericht op doelgroepen waar besmettingen plaatsvinden, zoals jongeren en studenten. Handhaving wordt geïntensiveerd met gerichte controles bij horecagelegenheden, feestzalen, sportaccommodaties en studentensociëteiten. Lees meer op de website Veilig Haaglanden.


15 september 2020

De Tozo-regeling wordt verlengd van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. De verlengde regeling heet Tozo 3. Voor Tozo 3 moet u een nieuwe aanvraag indienen. Ook als u al eerder een aanvraag voor Tozo 1 en/of Tozo 2 heeft ingediend. Op dit moment zijn wij bezig om de Tozo 3 regeling voor te bereiden en de werkprocessen in te richten. Zodra het aanvraagformulier online staat, vindt u dit op deze site. Op de site van de Rijksoverheid leest u welke voorwaarden gelden voor Tozo 3.


2 september 2020

Minister-president Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge hebben 1 september in een persconferentie de stand van zaken over het coronavirus gedeeld. Zo gaven zij aan waar we nu staat, ongeveer een half jaar na het begin van de uitbraak. Verder stonden zij stil bij wat we doen om een tweede golf voor te blijven. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.


21 augustus 2020

Op 21 augustus 2020 is een nieuwe noodverordening in werking getreden in de Veiligheidsregio Haaglanden. De nieuwe Noodverordening is opgesteld op basis van de laatste aanwijzingsbrief (d.d. 20 augustus 2020) van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid. In deze aanwijzingsbrief is een aanvullende maatregel met betrekking tot introductie-activiteiten voor studenten opgenomen. In de nieuwe noodverordening staat dat alle fysieke samenkomsten die worden georganiseerd in het kader van de werving en introductie van studenten van mbo, hbo en wo zijn verboden.


19 augustus 2020

Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Sinds de laatste persconferentie van 6 augustus is het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen verder toegenomen. Als we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd weer terug bij af. Daarom heeft het kabinet dinsdagavond 18 augustus aanscherpingen aangekondigd:

 • Maximaal 6 gasten thuis
 • Altijd een vaste zitplaats bij bijeenkomsten/in de horeca
 • Werk zo veel mogelijk thuis
 • 10 dagen thuisquarantaine als je in een gebied met oranje reisadvies bent geweest
 • Klachten? Thuis blijven en laten testen!
 • Kinderen blijven thuis bij klachten

Lees meer op de website van de Rijksoverheid.


17 augustus 2020

Invullen contactformulier bij bezoek horeca en vooraf reserveren.

De besmettingen van het coronavirus nemen de afgelopen periode weer toe. Om het bron- en contactonderzoek van de GGD sneller en beter vorm te geven, heeft het Rijk besloten dat er voor de horeca aanvullende maatregelen gaan gelden.  Per 10 augustus 2020 is het in de horeca verplicht bezoekers te vragen zich te registeren. Dit is vastgelegd in een noodverordening.

Het formulier is van toepassing voor iedereen die zowel binnen als buiten gebruikt maakt van de horecagelegenheid. De horecaonderneming bewaart de contactgegevens 14 dagen en vernietigt ze daarna. Gasten registeren zich op vrijwillige basis. Als een gast geen toestemming wil geven, kan de toegang tot de horeca niet worden geweigerd.

Wat zijn de regels per 10 augustus?

 • Reserveer een plekje voor binnen of buiten (vooraf of aan de deur)
 • Vul het contactformulier in
 • Bezoek geen horeca als u gezondheidsklachten heeft zoals keelpijn, niezen, verkouden, loopneus enz.

Vul het contactformulier in voor de GGD (het formulier wordt na 14 dagen vernietigd en de gegevens worden uitsluitend gebruikt voor bron- en contactonderzoek). Een onderneming waar de GGD na bron- en contactonderzoek clusters van coronabesmettingen constateert, worden door de Veiligheidsregio Haaglanden gesloten voor maximaal 14 dagen.  


12 augustus 2020

Niet meewerken aan quarantaineplicht krijgt fikse consequenties. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid


10 augustus 2020

Regio Haaglanden scherpt corona-regels aan. Kijk op de website van de Veiligheidsregio Haaglanden voor de nieuwe Noodverordening van 10 augustus 2020. Alle fysieke samenkomsten die voor de werving en introductie van studenten in de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) zouden worden gehouden, worden verboden. Dat geldt in mbo, hbo en wo. Alle eet- en drinkgelegenheden in de regio Haaglanden worden verplicht gebruik te maken van reservering (vooraf of bij aankomst), bezoekers naar hun gezondheid te vragen, en hen naar hun plaats te begeleiden. Ook moeten zij hun gasten vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen voor eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.


7 augustus 2020

6 augustus was er een persconferentie waarin premier Rutte aandacht vroeg voor het naleven van de coronamaatregelen en regels: 1,5 meter afstand, blijf bij klachten thuis, laat je testen en werk mee aan contactonderzoek. Ook zijn de regels voor de horeca aangescherpt en voor mensen die uit een risicogebied komen. Lees meer op de website van de Rijksoverheid: Grip op coronavirus met lokale maatregelen.


30 juli 2020

Het aantal mensen dat in de veiligheidsregio Haaglanden is besmet met het coronavirus volgt de landelijke trend en vertoont een lichte stijging. De voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, Jan van Zanen, roept daarom op de richtlijnen van het RIVM te blijven opvolgen: Houd 1,5 meter afstand, was vaak je handen, blijf bij klachten thuis, kom later terug als het ergens druk is en laat je testen. Op dit moment is een aanvullende verplichting tot het dragen van niet-medische mondkapjes in de regio Haaglanden niet aan de orde. Lees meer.


29 juli 2020

Ook de binnengymzalen van De Tas en De Bocht voldoen aan de voorwaarden voor ventilatie, waardoor er ook daar weer binnen gesport mag worden. Meer informatie over sporten staan op onze webpagina Sporten, activiteiten en coronavirus.


17 juli 2020

Sinds 1 juli 2020 gelden nieuwe regels voor het organiseren van een evenement tijdens de coronacrisis.


15 juli 2020

Op basis van een nieuwe aanwijzing van de Minister van VWS is de noodverordening in de veiligheidsregio Haaglanden aangepast. Aan de hand van de landelijke model-noodverordening is de ‘Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Haaglanden van 15 juli 2020’ tot stand gekomen.


15 juli 2020

Uit het spoedonderzoek om de ventilatie te beoordelen is gebleken dat de gymzalen De Oude Bleijk, Leenkamp en van Ruysdaellaan voldoen aan de gestelde normen op het gebied van ventilatie. Vanwege een gebrek aan mechanische ventilatie op deze locaties, is het in deze zalen noodzakelijk om tijdens de gebruiksuren de ramen handmatig open te zetten. Alleen op deze manier kan aan de gestelde ventilatienormen worden voldaan. Gebruikers van de gymzalen De Oude Bleijk, Leenkamp en van Ruysdaellaan zijn via sportverhuur geïnformeerd over de heropening van de gymzalen en over het verplicht openzetten van de ramen tijdens gebruiksuren. In de gymzalen De Tas en De Bocht wordt op korte termijn gecontroleerd of ook deze zalen aan de gestelde ventilatienormen voldoen. De voorwaarden voor binnensportactiviteiten staan op onze webpagina Sporten, activiteiten en coronavirus.


9 juli 2020

Donderdag 9 juli start de GGD een vervolgonderzoek naar de gedragsmaatregelen en het welbevinden tijdens de coronacrisis. U kunt aan dit onderzoek meedoen. Lees meer


2 juli 2020

Uit nader onderzoek blijkt dat ook de binnensportaccommodaties De Meerhorst en Prinses Carolinalaan ook open kunnen. De gebruikers van deze locaties worden daarover geïnformeerd. De voorwaarden voor binnensportactiviteiten staan op onze webpagina Sporten, activiteiten en coronavirus.


1 juli 2020

Vandaag is duidelijk geworden dat twee binnensportlocaties van de gemeente wel open kunnen: Forum Kwadraat en de Kastelenring. De gebruikers van deze locaties worden daarover geïnformeerd. De voorwaarden voor binnensportactiviteiten staan op onze webpagina Sporten, activiteiten en coronavirus

Vanaf 1 juli is de nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Haaglanden van kracht. Deze staat op de website van de Veiligheidsregio Haaglanden.


30 juni 2020

We kijken er allemaal uit naar 1 juli om ook weer te kunnen starten met de binnensportactiviteiten. Helaas is de gemeente geconfronteerd met een aanvulling van de Vereniging van Sport en gemeenten op het protocol van NOC/NSF,  waarin staat dat de ventilatie bij sporthallen die gebouwd zijn vóór 1992 niet voldoende is om in deze coronatijd te kunnen sporten.

Gebouwen kunnen tussentijds gerenoveerd of gemoderniseerd zijn. De gemeente doet met spoed onderzoek naar de ventilatie van deze locaties om ze te boordelen op geschiktheid. De gemeente onderzoekt ook alternatieve mogelijkheden voor ventilatie zodat de locaties zo snel mogelijk in gebruik genomen kunnen worden.

Dit betekent dat sportaanbieders die sporten op de onderstaande locaties tot nader bericht nog niet kunnen starten met binnensportactiviteiten:

 • De Tas, De Bocht, Forum2, Kastelenring, Pr. Carolinalaan, Leenkamp, De Oude Bleijk, Ruysdaellaan, Vijverhof en De Parachute

We begrijpen dat de teleurstelling groot is, de gemeente is hier ook door verrast. We doen ons uiterste best om hier zo snel mogelijk een oplossing voor te vinden.

Als binnensportaanbieder heeft u wellicht de afgelopen periode uw activiteiten op een buitensport locatie of in de openbare ruimte georganiseerd. U kunt dit voortzetten tot er uitsluitsel over de binnensportlocaties is. Heeft u hulp nodig bij het vinden van een buitensport locatie, neem dan contact op met Sport en Welzijn via verenigingsondersteuning@senw-lv.nl.

Binnensportaanbieders die sporten op andere locaties kunnen wel starten met binnensportactiviteiten. Kijk voor meer informatie op onze webpagina Sporten, activiteiten en coronavirus. Hier staat ook meer informatie over het openen van sportkantines en terrassen.


25 juni 2020

Per 1 juli: 1,5 meter blijft norm. Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. Lees meer.


24 juni 2020

In een uitgebreide tussenrapportage legt de plv. voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden Johan Remkes verantwoording af over de noodverordeningen en de daaruit voortvloeiende maatregelen die sinds begin dit jaar zijn ingesteld. Dit is eerder dan wettelijk vereist want formeel volgt verantwoording pas na afloop van de ramp of crisis waar de maatregelen betrekking op hebben. Lees meer.


23 juni 2020

Het aanvraagformulier voor de Tozo 2-regeling is beschikbaar. Ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen, kunnen een aanvullende uitkering levensonderhoud en/of een tijdelijke lening bedrijfskapitaal aanvragen. Op dit moment is de aanvraag beschikbaar voor ondernemers die eerder nog geen Tozo-uitkering ontvingen en voor ondernemers met een Tozo 1-uitkering die uiterlijk 29 juni afloopt.


22 juni 2020

Binnensport is nog niet toegestaan. De sporthallen en gymzalen zijn nog gesloten. Het kabinet besluit eind juni of en welke binnensportaccommodaties per 1 juli open kunnen gaan. Dit kan alleen wanneer de situatie rond het coronavirus dit toelaat. NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten en de sportbonden werken samen aan protocollen voor de opstart van binnensport. Houd er rekening mee dat niet alle binnensportaccommodaties op hetzelfde moment de deuren weer mogen openen. U kunt contact opnemen met uw sportbond voor meer informatie.


19 juni 2020

Vandaag zou het aanvraagformulier voor de verlengde Tozo-regeling (Tozo 2) beschikbaar zijn. Helaas is er een technische storing aan het aanvraagsysteem. Hierdoor is het aanvraagformulier nog niet beschikbaar. Er wordt uiteraard hard gewerkt aan een oplossing. Excuses voor dit ongemak.


12 juni 2020

Noodverordening Veiligheidsregio Haaglanden per 15 juni. Lees meer.


11 juni 2020

Vanaf 19 juni is het aanvraagformulier voor de verlengde Tozo-regeling (Tozo 2) beschikbaar. Ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen, kunnen een aanvullende uitkering levensonderhoud en/of een tijdelijke lening bedrijfskapitaal aanvragen. Vanaf 19 juni is aanvragen mogelijk voor ondernemers die eerder nog geen Tozo-uitkering ontvingen en voor ondernemers met een Tozo 1-uitkering die uiterlijk 29 juni afloopt.
 

Mag ik met mijn vereniging, school, vrienden, familie, enz. een barbecue of straatfeest houden bij ons in de straat, het park of in onze eigen tuin?
Mijn familielid is jarig of zoveel jaar getrouwd. Door de COVID19 maatregelen mag hij geen visite ontvangen. Mogen wij bij zijn bejaardentehuis, woning, enz. een draaiorgel, orkest, fanfare of brasband laten optreden?

In Nederland en dus ook Leidschendam-Voorburg zijn alle evenementen tot 1 september 2020 verboden. Is uw activiteit een evenement? Uw activiteit is geen evenement als het gaat om een besloten activiteit. Dit is het geval als u met familie of vrienden barbecuet in bijvoorbeeld een park of uw eigen tuin of een draaiorgel laat komen voor de verjaardag van een familielid. Zodra er groot aantal mensen op af komt die u niet allemaal kent zoals bij evenement vanuit een school, straat of vereniging is er dus geen sprake van een besloten activiteit. Dit is ook het geval als er entree wordt gevraagd, eten/ drinken wordt verkocht of verstrekte muziek wordt gemaakt. Als u zich aan deze voorschriften houdt is een barbecue of muziekoptreden dus toegestaan. Wel gelden de reguliere COVID19 maatregelen zoals afstand houden.

Als blijkt dat een activiteit te veel mensen op de been brengt waardoor niet aan de COVID19 maatregelen kan worden voldaan kan de activiteit alsnog worden gestopt.


4 juni 2020

De versoepelingen van de coronamaatregelen op 1 juni 2020 zijn in de Veiligheidsregio Haaglanden in het algemeen goed verlopen. De VRH roept iedereen wel op om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van zichzelf en anderen, zodat beperkingen niet terugkeren terug en aangekondigde versoepelingen niet worden uitgesteld. Lees meer.


1 juni 2020

Last van een verkoudheid, hoesten en/of koorts? Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten die kunnen wijzen op het coronavirus worden getest. Kijk voor meer informatie op de website van GGD-haaglanden of bel direct naar 0800-1202 voor het maken van een afspraak. 


29 mei 2020

Vanaf 1 juni is de nieuwe Noodverordening van de Veiligheidsregio Haaglanden van kracht.

Terrassen van sportkantines blijven dicht.

Onze gemeente heeft zich in de Veiligheidsregio Haaglanden hard gemaakt voor een versoepeling op het landelijke beleid rond terrassen bij sport- en verenigingskantines van buitensportaccommodaties. Helaas is in de Veiligheidsregio besloten de regels hiervoor nog niet te versoepelen. Op dinsdag 02 juni wordt dit punt in een extra vergadering van het Veiligheidsberaad opnieuw besproken. Dit betekent dat de terrassen van sportkantines tot nader bericht dicht blijven. Zodra er een nieuw besluit is uit de veiligheidsregio, wordt dit gepubliceerd.

Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar vervalt vanaf 1 juni de afstandseis van 1,5 meter tijdens het georganiseerd en door een sportprofessional begeleid sporten en bewegen in de buitenruimte.

Het kabinet heeft op 20 mei 2020 een verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) aangekondigd. Het gaat om de aanvullende uitkering levensonderhoud en de tijdelijke lening voor bedrijfskapitaal. De aanvraagperiode van Tozo 1 (over de periode vanaf 1 maart 2020) eindigt op 31 mei 2020. U kunt deze dus niet meer aanvragen. De regeling wordt verlengd met 4 maanden en loopt van 1 juni tot en met 30 september 2020. De verlengde regeling heet de Tozo 2 en heeft enkele aanpassingen ten opzichte van de Tozo 1-regeling.

De gemeente past het aanvraagproces hierop aan. Heeft u nog niet eerder een aanvraag ingediend? Houd deze site in de gaten. Zodra aanvragen mogelijk zijn, dan wordt dit op deze site gemeld. Als u eerder de Tozo 1 heeft aangevraagd, dan ontvangt u van ons bericht zodra de aanvraag voor de Tozo 2 mogelijk is.


28 mei 2020

Donderdag 28 mei start de GGD een vervolgonderzoek naar de gedragsmaatregelen en het welbevinden tijdens de coronacrisis. U kunt aan dit onderzoek meedoen.


20 mei 2020

Sportverenigingen, maatschappelijke organisaties  en culturele instellingen in Leidschendam-Voorburg krijgen een tegemoetkoming in de huurkosten voor de maanden maart, april en mei 2020. Met deze steun wil de gemeente ervoor zorgen dat zij ook na de coronacrisis nog steeds activiteiten kunnen organiseren voor onze inwoners in de wijkgebouwen of op het gebied van sport, theater en museumbezoek.


18 mei 2020

Coronatest nu ook medewerkers van jeugdzorg, Wmo-ondersteuning, politie en mantelzorgers.

De GGD Haaglanden heeft het aantal doelgroepen dat zij test op het coronavirus uitgebreid. Inwoners van Leidschendam-Voorburg die werken in de jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, dagbesteding, begeleiding of ondersteuning vanuit de Wmo, bij de politie, als handhaver of in het OV, kunnen zich bij gezondheidsklachten nu ook laten testen. Dit geldt ook voor mantelzorgers die zorgen voor een kwetsbare naaste.

Alleen na een gesprek met een arts kan iemand getest worden. Heeft u klachten als verkoudheid, hoesten en/of koorts? Neem dan contact op met GGD Haaglanden via 088 - 355 01 00 of stuur een e-mail naar coronatest@ggdhaaglanden.nl. De GGD-arts neemt vervolgens contact op om te beoordelen of u getest kan worden en eventueel een afspraak te maken. 

Kijk voor een overzicht van alle doelgroepen en de werkwijze op de website van GGD Haaglanden: coronatest.


13 mei 2020

De gemeente Leidschendam-Voorburg brengt de mogelijkheden in kaart voor horecagelegenheden om hun terras te verruimen. Samen met de ondernemers wil de gemeente kijken welke plannen passen bij de omgeving van de horecazaken. Deze plannen worden welwillend en versneld beoordeeld, zodat de verruimde terrassen per 1 juni open kunnen.


12 mei 2020

Voor de verruiming van de coronamaatregelen heeft de Veiligheidsregio Haaglanden een nieuwe noodverordening vastgesteld: Noodverordening 11 mei 2020.


11 mei 2020

Sinds een week zijn bij de meeste buitensportverenigingen de trainingen voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar weer begonnen. Voor kinderen die geen lid zijn van een sportvereniging heeft SenW in samenwerking met de gemeente een Sport-App ontwikkeld zodat ook deze kinderen kunnen meedoen. Een aantal sportverenigingen stelt belangeloos en gratis een aantal van hun trainingen open voor niet-leden. Via de SenW Sport-App kunnen kinderen zich na registratie met één druk op de knop hiervoor aanmelden. Kijk voor meer informatie op de website van Sport en Welzijn: SportApp voor alle kinderen.


8 mei 2020

Het college van B&W geeft de gemeenteraad geregeld updates tijdens de coronacrisis. U leest de update van 8 mei 2020 bij de ingekomen stukken van de raad (van vrijdag 8 mei). 


7 mei 2020

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit. Lees op de website van Rijksoverheid: Hoe stap voor stap de maatregelen versoepeld worden.


6 mei 2020

Er lijkt onduidelijkheid te bestaan over hoe en in welke mate GGD’en op dit moment bron- en contactonderzoek doen als onderdeel van de bestrijding van het coronavirus. Bron- en contactonderzoek is een kerntaak van het dagelijks werk van de GGD en is nog steeds een speerpunt voor alle GGD’en in Nederland.
Voor alle extra groepen die op dit moment in opdracht van de Rijksoverheid getest worden (o.a. zorgmedewerkers, politie, leraren etc) hebben de GGD’en op dit moment ruim voldoende capaciteit. Zowel qua testen als qua bron- en contactonderzoek.


1 mei 2020

Het Rijk heeft aangekondigd de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) te versoepelen. Ook zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen binnenkort binnen de Tozo-regeling een bedrijfskrediet aanvragen. Zij kunnen de aanvraag doen zodra de ministeriële regeling - die de uitbreiding regelt - van kracht is. Naar verwachting was dit eind april, maar dit is nog niet het geval. Zodra de regeling van kracht is, kondigen we dit op deze site aan. Ondernemers kunnen Tozo-aanvragen tot en met 31 mei indienen bij de gemeente, voor maximaal drie maanden in de periode tussen 1 maart en 31 augustus 2020.

Commerciële sportaanbieders mogen onder de zelfde voorwaarden als sportverenigingen buitensportactiviteiten voor kinderen tot en met 18 jaar aanbieden. Zij krijgen hierover een brief.

Meer informatie op de pagina Sporten en coronavirus.


29 april 2020

In de veiligheidsregio Haaglanden is het vanaf vandaag weer toegestaan om kinderen tot en met 12 jaar samen buiten te laten spelen onder toezicht van een ouder of voogd. Deze volwassenen dienen daarbij voortdurend een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter te bewaren. Naar aanleiding hiervan is een nieuwe noodverordening vastgesteld. Lees meer.


28 april 2020

Sportverenigingen mogen vanaf 29 april starten met buitensportactiviteiten als ze voldoen aan de randvoorwaarden. Commerciële sportaanbieders kunnen nog niet starten met het aanbieden activiteiten voor kinderen tot en met 18 jaar. Daarover moet nog een besluit genomen worden.

Meer informatie op de pagina Sporten en coronavirus.


26 april 2020

Na een aantal weken waarin niet in georganiseerd verband mocht worden gesport, heeft het kabinet in de persconferentie van 21 april enkele versoepelingen aangekondigd. Hierdoor kunnen de buitensportparken onder voorwaarden vanaf 29 april weer open. Sportverenigingen hebben een brief van de gemeente ontvangen waarin staat aan welke voorwaarden ze moeten voldoen om te starten met buitensportactiviteiten.

Meer informatie op de pagina Sporten en coronavirus.


24 april 2020

Afgelopen week is er verwarring ontstaan over de behandeltermijn van aanvragen voor de noodmaatregel levensonderhoud zelfstandige (ook bekend als Tozo). Dit is vervelend voor ondernemers die in de problemen zijn geraakt. In dit bericht geven we een toelichting op de behandeling van aanvragen. Ondernemers die de Tozo hebben aangevraagd, ontvingen hierover een e-mail.

Er komt meer ruimte voor kinderen en jongeren maar de maatregelen die gelden om de verspreiding van corona te voorkomen en te vertragen blijven gelden tot en met 19 mei 2020. Ook komend weekeinde moeten de regels in de hele Veiligheidsregio Haaglanden gerespecteerd worden. Thuis blijven, alleen naar buiten voor een noodzakelijke boodschap en buitenshuis overal 1,5 meter afstand houden blijft onverminderd van kracht. Daarnaast blijven de parkeergelegenheden bij parken, stranden en recreatiegebieden afgesloten. De parken blijven voor buurtgenoten vooralsnog gewoon open, maar met de hernieuwde oproep toch vooral afstand te bewaren. Barbecueën is in de meeste parken verboden. Tijdens Koningsdag gelden onverkort dezelfde coronamaatregelen. De traditionele feestelijkheden zijn overal in de regio komen te vervallen. Iedere samenkomst, hoe goed bedoeld ook, is niet toegestaan.

Thuis én samen. Koningsdag is anders dit jaar, daar is geen twijfel over mogelijk. De Oranjebond heeft Koningsdag omgedoopt in Woningsdag. Door de coronacrisis gaan evenementen, de Aubade, de Koningsspelen en de vrijmarkten niet door en viert men Koningsdag in en om de eigen woning.

Op vrijdag 24 april zou de Lintjesregen plaatsvinden. 13 inwoners in onze gemeente zijn benoemd in een Ridderorde. De gemeente feliciteert hen van harte! Helaas konden de versierselen door de coronacrisis niet worden uitgereikt.


22 april 2020

Sportverenigingen willen logischerwijs weer gaan sporten met jeugd vanaf 29 april. Hierover ontvangt de gemeente veel vragen. Helaas kunnen wij deze vragen nog niet allemaal beantwoorden. De noodverordening voor onze regio wordt aangepast. Die moet meer helderheid geven voor de gemeentes, en dus voor de verenigingen. Wij vragen verenigingen om, samen met ons, nog even geduld te hebben.

Het college van B&W geeft de gemeenteraad geregeld updates tijdens de coronacrisis. U leest de update van 22 april 2020 bij de ingekomen stukken van de raad (van vrijdag 24 april). 


21 april 2020

De maatregelen in de aanpak van het coronavirus worden verlengd. Wel komt er voorzichtig ruimte voor kinderen en jongeren. Lees hier meer over de maatregelen en de uitzonderingen. ‬


20 april 2020

GGD Haaglanden onderzoekt ons gedrag bij de bestrijding van het coronavirus. Hoe gaat men om met de maatregelen, hoe wordt het ervaren? Alle GGD'en onderzoeken dit in hun regio in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland. Wilt u deelnemen? Dat kan via deze link! Meer informatie over het onderzoek vindt u hier.


15 april 2020

Het college van B&W geeft de gemeenteraad geregeld updates tijdens de coronacrisis. U leest de update van 15 april 2020 bij de ingekomen stukken van de raad (van vrijdag 17 april). 


9 april 2020

Op 9 april is een nieuwe noodverordening (Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Haaglanden van 9 april 2020) in de Veiligheidsregio Haaglanden vastgesteld. Deze nieuwe noodverordening treedt met onmiddellijke ingang in werking.


8 april 2020

Op de zaterdagmarkt in Voorburg zijn vanaf 11 april non-foodkramen weer welkom. Afgelopen twee weken zijn extra maatregelen genomen en waren er alleen food-kramen. Een van de maatregelen is dat er meer ruimte is gemaakt op de markt. Hierdoor is het mogelijk om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. De verwachting is dat non-foodkramen veilig kunnen terugkeren. De marktmeester en handhavers houden de markt de hele dag in de gaten en grijpen in als dat nodig is. Aan bezoekers het verzoek alleen te komen om noodzakelijke boodschappen te doen.

7 april 2020

Het college heeft aan de gemeenteraad gevraagd om een coronabudget van 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor financiële steun om de sociale infrastructuur te beschermen, zodat organisaties met een publieke taak (sport, cultuur, zorg en welzijn) zoveel mogelijk overeind blijven.

Het kabinet heeft vandaag aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Lees meer.


3 april 2020

Het skatepark naast The Mall of The Netherlands en de fitplekken in Park ’t Loo en Prinsenhof sluiten vanaf 3 april voorlopig. Ook de parkeerterreinen van recreatieterrein Vlietland worden in het weekend afgesloten. Hiermee moet worden voorkomen dat mensen door het mooie weer massaal naar deze plekken gaan, waardoor de richtlijnen van het RIVM om het coronavirus te bestrijden niet kunnen worden nageleefd.


2 april 2020

De noodverordening Regio Haaglanden is aangepast: parkeerplaatsen, sanitaire voorzieningen en vakantiehuisjes bij stranden en recreatiegebieden worden gesloten.


1 april 2020

Het college van B&W houdt de gemeenteraad op de hoogte van het reilen en zeilen van de organisatie en de voortgang van de dienstverlening. U leest de update van 1 april 2020 bij de ingekomen stukken van de raad (van vrijdag 3 april). 


31 maart 2020

Het kabinet verlengt alle maatregelen die nu gelden tegen de verspreiding van het coronavirus tot en met dinsdag 28 april 2020. Scholen blijven tot en met de meivakantie dicht. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven. Evenementen en bijeenkomsten blijven verboden tot 1 juni. Lees meer.


26 maart 2020

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, Johan Remkes, heeft donderdag 26 maart 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. In deze verordening zijn de maatregelen verwerkt die het kabinet afgelopen maandag aankondigde om de gevolgen van het coronavirus te beperken.


24 maart 2020

De coronacrisis heeft een enorme impact op de lokale samenleving. Naast de landelijke steun, biedt de gemeente vanaf nu ook lokale ondersteuning aan ondernemers, zzp’ers, (sport)verenigingen, inwoners, culturele instellingen, zorg- en welzijnsorganisaties . Want alleen samen kunnen we dit aan.

Het college van B&W houdt de gemeenteraad op de hoogte van het reilen en zeilen van de organisatie en de voortgang van de dienstverlening. U leest de update van 24 maart 2020 bij de ingekomen stukken van de raad (van vrijdag 27 maart). 


23 maart 2020

Het kabinet heeft vandaag maatregelen aangescherpt in de aanpak van het coronavirus. Lees hier de maatregelen. En lees hier veelgestelde vragen over de aangescherpte maatregelen.

Het college van burgemeester en wethouders steekt alle inwoners, ondernemers en organisaties in gemeente Leidschendam-Voorburg een hart onder de riem.

 


22 maart 2020

NL Alert: Volg instructies Rijksoverheid op: houd 1,5 meter afstand! Bent u ziek of verkouden? Blijf thuis. Bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen corona. Keep your distance to others.

Met man en macht werkt HMC dit weekend om vanaf maandag 23 maart extra intensive care bedden te hebben om Corona patiënten op te vangen. HMC breidt de IC-bedden flink uit en concentreert de IC-capaciteit op locatie Westeinde en Antoniushove. Deze verplaatsing betekent dat de komende periode op locatie Bronovo geen operaties meer worden uitgevoerd. Daarnaast worden op locaties Westeinde en Antoniushove minder operaties uitgevoerd. Lees meer.

20 maart 2020

Vanwege de coronacrisis gaan veel zaken anders dan normaal. Toch probeert de gemeente inwoners zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen. Daarom gaat de dienstverlening door, maar wel in aangepaste vorm.

Door de plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden is vandaag het ‘Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden’ ondertekend, als vervolg op de ‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden’ van16 maart 2020.

Het college van B&W houdt de gemeenteraad op de hoogte van het reilen en zeilen van de organisatie en de voortgang van de dienstverlening. U leest de update van 20 maart 2020 bij de ingekomen stukken van de raad. 

16 maart 2020

De Noodverordening Haaglanden is aangepast aan de maatregelen die het kabinet gisteren aankondigde: scholen, kinderdagverblijven, eet- en drinkgelegenheden en sportclubs blijven dicht tot en met 6 april. Evenementen met meer dan honderd mensen waren al eerder verboden.

Bericht van de burgemeester

Beste inwoners en ondernemers van Leidschendam-Voorburg,

We zitten in een bijzondere en onzekere periode met elkaar. We staan voor de opgave om er samen voor te zorgen dat het coronavirus zo min mogelijk vat op ons krijgt. De maatregelen grijpen diep in en raken ons allemaal: onze families, ons werk en ons sociale leven. Ik kijk met veel dankbaarheid naar iedereen die zijn verantwoordelijkheid neemt en de maatregelen van de overheid volgt, voor elkaar zorgt en hulp aan elkaar verleent. Dat vergt moed en de wil om oog te hebben voor elkaar. Want hoewel we elkaar deze periode minder in levenden lijve zien, hebben we elkaar harder nodig dan ooit.

15 maart 2020

Noodverordening Haaglanden: Verbod op evenementen van meer dan 100 personen.

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. Lees meer.

De commissie- en raadsvergaderingen van de gemeenteraad zijn tot en met 31 maart afgelast. Dit besluit van het Presidium gaat per direct in vanwege de snelle ontwikkelingen rondom het coronavirus. Het gaat om de commissievergaderingen van 16 en 17 maart de beeldvorming van 24 maart en de raadsvergadering van 31 maart. De gemeente volgt hierbij het advies van de RIVM en GGD om waar mogelijk de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Geadviseerd is contacten die niet noodzakelijk zijn te verplaatsen naar een later moment. Om die reden is besloten de vergaderingen en de avonden met beeldvorming af te gelasten. Ook inwoners worden geïnformeerd over dit besluit. Wat de gevolgen zijn van dit besluit wordt de komende periode in kaart gebracht.

13 maart 2020

Een man van in de veertig en een vrouw van in de vijftig uit Den Haag, een negentiger uit Delft en een man van in de veertig uit Leidschendam-Voorburg zijn besmet met het nieuwe coronavirus. Dit is vastgesteld na laboratoriumonderzoek. Deze personen hebben geen relatie tot elkaar. Lees meer.

De aanvullende maatregelen hebben verschillende gevolgen voor Leidschendam-Voorburg: evenementen en openbare optredens van bestuurders worden afgelast; dienstverlening loopt door.

12 maart 2020

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Lees meer.

10 maart 2020

Er is een tweede persoon positief getest op het coronavirus in Leidschendam-Voorburg. Het gaat om een veertiger die contact had met een patiënt, die het coronavirus heeft. De vrouw zit met ziekteverschijnselen in thuisisolatie, maar is aan de beterende hand. In totaal zijn er nu 8 besmettingen met het virus in regio Haaglanden. Lees meer.

7 maart 2020

Een dertiger uit Leidschendam-Voorburg is besmet met het nieuwe coronavirus. Deze persoon keerde onlangs terug van een vakantie in Noord-Italië. Het is zeer waarschijnlijk dat hij het virus daar heeft opgelopen. Hij zit met ziekteverschijnselen in thuisisolatie, maar is aan de beterende hand. Lees meer.

6 maart 2020

Een leerling van het Voorburgse Gymnasium Novum is positief bevonden op het nieuwe coronavirus. De familie is in Noord-Italië met vakantie geweest. De leerling woont niet in Leidschendam-Voorburg.


Wat u zelf kunt doen

Actuele informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen vindt u op de websites van het RIVM en Rijksoverheid.

De belangrijkste maatregelen die u kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

Heeft u geen klachten? Vermijd grote groepen (meer dan 100 personen) en werk thuis als het kan.

Heeft u (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of een verhoging tot 38 graden, blijf dan thuis en beperk (sociale) contacten.

En vergeet niet:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden

Informatie voor ondernemers

Lees meer over de maatregelen voor ondernemers bij Ondernemers en coronavirus


Vragen?

Vragen over het coronavirus? Neem contact op met het landelijke informatienummer 0800-1351 (tussen 8:00 tot 22:00 uur) van het RIVM.

Heeft u klachten die op een besmetting kunnen wijzen, zoals hoesten, benauwdheid en koorts, neem dan contact op met de huisarts.