Nieuws over coronavirus

Hier leest u de laatste ontwikkelingen in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De meest actuele informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen vindt u op de websites van het RIVM en Rijksoverheid.

20 mei 2020

Sportverenigingen, maatschappelijke organisaties  en culturele instellingen in Leidschendam-Voorburg krijgen een tegemoetkoming in de huurkosten voor de maanden maart, april en mei 2020. Met deze steun wil de gemeente ervoor zorgen dat zij ook na de coronacrisis nog steeds activiteiten kunnen organiseren voor onze inwoners in de wijkgebouwen of op het gebied van sport, theater en museumbezoek. Lees meer


18 mei 2020

Coronatest nu ook medewerkers van jeugdzorg, Wmo-ondersteuning, politie en mantelzorgers.

De GGD Haaglanden heeft het aantal doelgroepen dat zij test op het coronavirus uitgebreid. Inwoners van Leidschendam-Voorburg die werken in de jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, dagbesteding, begeleiding of ondersteuning vanuit de Wmo, bij de politie, als handhaver of in het OV, kunnen zich bij gezondheidsklachten nu ook laten testen. Dit geldt ook voor mantelzorgers die zorgen voor een kwetsbare naaste.

Alleen na een gesprek met een arts kan iemand getest worden. Heeft u klachten als verkoudheid, hoesten en/of koorts? Neem dan contact op met GGD Haaglanden via 088 - 355 01 00 of stuur een e-mail naar coronatest@ggdhaaglanden.nl. De GGD-arts neemt vervolgens contact op om te beoordelen of u getest kan worden en eventueel een afspraak te maken. 

Kijk voor een overzicht van alle doelgroepen en de werkwijze op de website van GGD Haaglanden: coronatest.


13 mei 2020

De gemeente Leidschendam-Voorburg brengt de mogelijkheden in kaart voor horecagelegenheden om hun terras te verruimen. Samen met de ondernemers wil de gemeente kijken welke plannen passen bij de omgeving van de horecazaken. Deze plannen worden welwillend en versneld beoordeeld, zodat de verruimde terrassen per 1 juni open kunnen.  Lees meer


12 mei 2020

Voor de verruiming van de coronamaatregelen heeft de Veiligheidsregio Haaglanden een nieuwe noodverordening vastgesteld: Noodverordening 11 mei 2020.


11 mei 2020

Sinds een week zijn bij de meeste buitensportverenigingen de trainingen voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar weer begonnen. Voor kinderen die geen lid zijn van een sportvereniging heeft SenW in samenwerking met de gemeente een Sport-App ontwikkeld zodat ook deze kinderen kunnen meedoen. Een aantal sportverenigingen stelt belangeloos en gratis een aantal van hun trainingen open voor niet-leden. Via de SenW Sport-App kunnen kinderen zich na registratie met één druk op de knop hiervoor aanmelden. Kijk voor meer informatie op de website van Sport en Welzijn: SportApp voor alle kinderen.


8 mei 2020

Het college van B&W geeft de gemeenteraad geregeld updates tijdens de coronacrisis. U leest de update van 8 mei 2020 bij de ingekomen stukken van de raad (van vrijdag 8 mei). 


7 mei 2020

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit. Lees op de website van Rijksoverheid: Hoe stap voor stap de maatregelen versoepeld worden.


6 mei 2020

Er lijkt onduidelijkheid te bestaan over hoe en in welke mate GGD’en op dit moment bron- en contactonderzoek doen als onderdeel van de bestrijding van het coronavirus. Bron- en contactonderzoek is een kerntaak van het dagelijks werk van de GGD en is nog steeds een speerpunt voor alle GGD’en in Nederland.
Voor alle extra groepen die op dit moment in opdracht van de Rijksoverheid getest worden (o.a. zorgmedewerkers, politie, leraren etc) hebben de GGD’en op dit moment ruim voldoende capaciteit. Zowel qua testen als qua bron- en contactonderzoek.


1 mei 2020

Het Rijk heeft aangekondigd de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) te versoepelen. Ook zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen binnenkort binnen de Tozo-regeling een bedrijfskrediet aanvragen. Zij kunnen de aanvraag doen zodra de ministeriële regeling - die de uitbreiding regelt - van kracht is. Naar verwachting was dit eind april, maar dit is nog niet het geval. Zodra de regeling van kracht is, kondigen we dit op deze site aan. Ondernemers kunnen Tozo-aanvragen tot en met 31 mei indienen bij de gemeente, voor maximaal drie maanden in de periode tussen 1 maart en 31 augustus 2020.

Commerciële sportaanbieders mogen onder de zelfde voorwaarden als sportverenigingen buitensportactiviteiten voor kinderen tot en met 18 jaar aanbieden. Zij krijgen hierover een brief.

Meer informatie op de pagina Sporten en coronavirus.


Oudere berichten


29 april 2020

In de veiligheidsregio Haaglanden is het vanaf vandaag weer toegestaan om kinderen tot en met 12 jaar samen buiten te laten spelen onder toezicht van een ouder of voogd. Deze volwassenen dienen daarbij voortdurend een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter te bewaren. Naar aanleiding hiervan is een nieuwe noodverordening vastgesteld. Lees meer.


28 april 2020

Sportverenigingen mogen vanaf 29 april starten met buitensportactiviteiten als ze voldoen aan de randvoorwaarden. Commerciële sportaanbieders kunnen nog niet starten met het aanbieden activiteiten voor kinderen tot en met 18 jaar. Daarover moet nog een besluit genomen worden.

Meer informatie op de pagina Sporten en coronavirus.


26 april 2020

Na een aantal weken waarin niet in georganiseerd verband mocht worden gesport, heeft het kabinet in de persconferentie van 21 april enkele versoepelingen aangekondigd. Hierdoor kunnen de buitensportparken onder voorwaarden vanaf 29 april weer open. Sportverenigingen hebben een brief van de gemeente ontvangen waarin staat aan welke voorwaarden ze moeten voldoen om te starten met buitensportactiviteiten.

Meer informatie op de pagina Sporten en coronavirus.


24 april 2020

Afgelopen week is er verwarring ontstaan over de behandeltermijn van aanvragen voor de noodmaatregel levensonderhoud zelfstandige (ook bekend als Tozo). Dit is vervelend voor ondernemers die in de problemen zijn geraakt. In dit bericht geven we een toelichting op de behandeling van aanvragen. Ondernemers die de Tozo hebben aangevraagd, ontvingen hierover een e-mail. Lees meer.

Er komt meer ruimte voor kinderen en jongeren maar de maatregelen die gelden om de verspreiding van corona te voorkomen en te vertragen blijven gelden tot en met 19 mei 2020. Ook komend weekeinde moeten de regels in de hele Veiligheidsregio Haaglanden gerespecteerd worden. Thuis blijven, alleen naar buiten voor een noodzakelijke boodschap en buitenshuis overal 1,5 meter afstand houden blijft onverminderd van kracht. Daarnaast blijven de parkeergelegenheden bij parken, stranden en recreatiegebieden afgesloten. De parken blijven voor buurtgenoten vooralsnog gewoon open, maar met de hernieuwde oproep toch vooral afstand te bewaren. Barbecueën is in de meeste parken verboden. Tijdens Koningsdag gelden onverkort dezelfde coronamaatregelen. De traditionele feestelijkheden zijn overal in de regio komen te vervallen. Iedere samenkomst, hoe goed bedoeld ook, is niet toegestaan.

Thuis én samen. Koningsdag is anders dit jaar, daar is geen twijfel over mogelijk. De Oranjebond heeft Koningsdag omgedoopt in Woningsdag. Door de coronacrisis gaan evenementen, de Aubade, de Koningsspelen en de vrijmarkten niet door en viert men Koningsdag in en om de eigen woning.

Op vrijdag 24 april zou de Lintjesregen plaatsvinden. 13 inwoners in onze gemeente zijn benoemd in een Ridderorde. De gemeente feliciteert hen van harte! Helaas konden de versierselen door de coronacrisis niet worden uitgereikt. Lees meer.


22 april 2020

Sportverenigingen willen logischerwijs weer gaan sporten met jeugd vanaf 29 april. Hierover ontvangt de gemeente veel vragen. Helaas kunnen wij deze vragen nog niet allemaal beantwoorden. De noodverordening voor onze regio wordt aangepast. Die moet meer helderheid geven voor de gemeentes, en dus voor de verenigingen. Wij vragen verenigingen om, samen met ons, nog even geduld te hebben.

Het college van B&W geeft de gemeenteraad geregeld updates tijdens de coronacrisis. U leest de update van 22 april 2020 bij de ingekomen stukken van de raad (van vrijdag 24 april). 


21 april 2020

De maatregelen in de aanpak van het coronavirus worden verlengd. Wel komt er voorzichtig ruimte voor kinderen en jongeren. Lees hier meer over de maatregelen en de uitzonderingen. ‬


20 april 2020

GGD Haaglanden onderzoekt ons gedrag bij de bestrijding van het coronavirus. Hoe gaat men om met de maatregelen, hoe wordt het ervaren? Alle GGD'en onderzoeken dit in hun regio in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland. Wilt u deelnemen? Dat kan via deze link! Meer informatie over het onderzoek vindt u hier.


15 april 2020

Het college van B&W geeft de gemeenteraad geregeld updates tijdens de coronacrisis. U leest de update van 15 april 2020 bij de ingekomen stukken van de raad (van vrijdag 17 april). 


9 april 2020

Op 9 april is een nieuwe noodverordening (Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Haaglanden van 9 april 2020) in de Veiligheidsregio Haaglanden vastgesteld. Deze nieuwe noodverordening treedt met onmiddellijke ingang in werking.


8 april 2020

Op de zaterdagmarkt in Voorburg zijn vanaf 11 april non-foodkramen weer welkom. Afgelopen twee weken zijn extra maatregelen genomen en waren er alleen food-kramen. Een van de maatregelen is dat er meer ruimte is gemaakt op de markt. Hierdoor is het mogelijk om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. De verwachting is dat non-foodkramen veilig kunnen terugkeren. De marktmeester en handhavers houden de markt de hele dag in de gaten en grijpen in als dat nodig is. Aan bezoekers het verzoek alleen te komen om noodzakelijke boodschappen te doen.

7 april 2020

Het college heeft aan de gemeenteraad gevraagd om een coronabudget van 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor financiële steun om de sociale infrastructuur te beschermen, zodat organisaties met een publieke taak (sport, cultuur, zorg en welzijn) zoveel mogelijk overeind blijven. Lees meer.  

Het kabinet heeft vandaag aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Lees meer.


3 april 2020

Het skatepark naast The Mall of The Netherlands en de fitplekken in Park ’t Loo en Prinsenhof sluiten vanaf 3 april voorlopig. Ook de parkeerterreinen van recreatieterrein Vlietland worden in het weekend afgesloten. Hiermee moet worden voorkomen dat mensen door het mooie weer massaal naar deze plekken gaan, waardoor de richtlijnen van het RIVM om het coronavirus te bestrijden niet kunnen worden nageleefd. Lees meer.


2 april 2020

De noodverordening Regio Haaglanden is aangepast: parkeerplaatsen, sanitaire voorzieningen en vakantiehuisjes bij stranden en recreatiegebieden worden gesloten.


1 april 2020

Het college van B&W houdt de gemeenteraad op de hoogte van het reilen en zeilen van de organisatie en de voortgang van de dienstverlening. U leest de update van 1 april 2020 bij de ingekomen stukken van de raad (van vrijdag 3 april). 


31 maart 2020

Het kabinet verlengt alle maatregelen die nu gelden tegen de verspreiding van het coronavirus tot en met dinsdag 28 april 2020. Scholen blijven tot en met de meivakantie dicht. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven. Evenementen en bijeenkomsten blijven verboden tot 1 juni. Lees meer.


26 maart 2020

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, Johan Remkes, heeft donderdag 26 maart 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. In deze verordening zijn de maatregelen verwerkt die het kabinet afgelopen maandag aankondigde om de gevolgen van het coronavirus te beperken. Lees verder wat dit voor Leidschendam-Voorburg betekent.


24 maart 2020

De coronacrisis heeft een enorme impact op de lokale samenleving. Naast de landelijke steun, biedt de gemeente vanaf nu ook lokale ondersteuning aan ondernemers, zzp’ers, (sport)verenigingen, inwoners, culturele instellingen, zorg- en welzijnsorganisaties . Want alleen samen kunnen we dit aan. Lees meer.

Het college van B&W houdt de gemeenteraad op de hoogte van het reilen en zeilen van de organisatie en de voortgang van de dienstverlening. U leest de update van 24 maart 2020 bij de ingekomen stukken van de raad (van vrijdag 27 maart). 


23 maart 2020

Het kabinet heeft vandaag maatregelen aangescherpt in de aanpak van het coronavirus. Lees hier de maatregelen. En lees hier veelgestelde vragen over de aangescherpte maatregelen.

Het college van burgemeester en wethouders steekt alle inwoners, ondernemers en organisaties in gemeente Leidschendam-Voorburg een hart onder de riem.

 


22 maart 2020

NL Alert: Volg instructies Rijksoverheid op: houd 1,5 meter afstand! Bent u ziek of verkouden? Blijf thuis. Bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen corona. Keep your distance to others.

Met man en macht werkt HMC dit weekend om vanaf maandag 23 maart extra intensive care bedden te hebben om Corona patiënten op te vangen. HMC breidt de IC-bedden flink uit en concentreert de IC-capaciteit op locatie Westeinde en Antoniushove. Deze verplaatsing betekent dat de komende periode op locatie Bronovo geen operaties meer worden uitgevoerd. Daarnaast worden op locaties Westeinde en Antoniushove minder operaties uitgevoerd. Lees meer.

20 maart 2020

Vanwege de coronacrisis gaan veel zaken anders dan normaal. Toch probeert de gemeente inwoners zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen. Daarom gaat de dienstverlening door, maar wel in aangepaste vorm. Lees meer.

Door de plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden is vandaag het ‘Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden’ ondertekend, als vervolg op de ‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden’ van16 maart 2020.

Het college van B&W houdt de gemeenteraad op de hoogte van het reilen en zeilen van de organisatie en de voortgang van de dienstverlening. U leest de update van 20 maart 2020 bij de ingekomen stukken van de raad. 

16 maart 2020

De Noodverordening Haaglanden is aangepast aan de maatregelen die het kabinet gisteren aankondigde: scholen, kinderdagverblijven, eet- en drinkgelegenheden en sportclubs blijven dicht tot en met 6 april. Evenementen met meer dan honderd mensen waren al eerder verboden.

Bericht van de burgemeester

Beste inwoners en ondernemers van Leidschendam-Voorburg,

We zitten in een bijzondere en onzekere periode met elkaar. We staan voor de opgave om er samen voor te zorgen dat het coronavirus zo min mogelijk vat op ons krijgt. De maatregelen grijpen diep in en raken ons allemaal: onze families, ons werk en ons sociale leven. Ik kijk met veel dankbaarheid naar iedereen die zijn verantwoordelijkheid neemt en de maatregelen van de overheid volgt, voor elkaar zorgt en hulp aan elkaar verleent. Dat vergt moed en de wil om oog te hebben voor elkaar. Want hoewel we elkaar deze periode minder in levenden lijve zien, hebben we elkaar harder nodig dan ooit.

15 maart 2020

Noodverordening Haaglanden: Verbod op evenementen van meer dan 100 personen.

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. Lees meer.

De commissie- en raadsvergaderingen van de gemeenteraad zijn tot en met 31 maart afgelast. Dit besluit van het Presidium gaat per direct in vanwege de snelle ontwikkelingen rondom het coronavirus. Het gaat om de commissievergaderingen van 16 en 17 maart de beeldvorming van 24 maart en de raadsvergadering van 31 maart. De gemeente volgt hierbij het advies van de RIVM en GGD om waar mogelijk de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Geadviseerd is contacten die niet noodzakelijk zijn te verplaatsen naar een later moment. Om die reden is besloten de vergaderingen en de avonden met beeldvorming af te gelasten. Ook inwoners worden geïnformeerd over dit besluit. Wat de gevolgen zijn van dit besluit wordt de komende periode in kaart gebracht.

13 maart 2020

Een man van in de veertig en een vrouw van in de vijftig uit Den Haag, een negentiger uit Delft en een man van in de veertig uit Leidschendam-Voorburg zijn besmet met het nieuwe coronavirus. Dit is vastgesteld na laboratoriumonderzoek. Deze personen hebben geen relatie tot elkaar. Lees meer.

De aanvullende maatregelen hebben verschillende gevolgen voor Leidschendam-Voorburg: evenementen en openbare optredens van bestuurders worden afgelast; dienstverlening loopt door.

12 maart 2020

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Lees meer.

10 maart 2020

Er is een tweede persoon positief getest op het coronavirus in Leidschendam-Voorburg. Het gaat om een veertiger die contact had met een patiënt, die het coronavirus heeft. De vrouw zit met ziekteverschijnselen in thuisisolatie, maar is aan de beterende hand. In totaal zijn er nu 8 besmettingen met het virus in regio Haaglanden. Lees meer.

7 maart 2020

Een dertiger uit Leidschendam-Voorburg is besmet met het nieuwe coronavirus. Deze persoon keerde onlangs terug van een vakantie in Noord-Italië. Het is zeer waarschijnlijk dat hij het virus daar heeft opgelopen. Hij zit met ziekteverschijnselen in thuisisolatie, maar is aan de beterende hand. Lees meer.

6 maart 2020

Een leerling van het Voorburgse Gymnasium Novum is positief bevonden op het nieuwe coronavirus. De familie is in Noord-Italië met vakantie geweest. De leerling woont niet in Leidschendam-Voorburg.


Wat u zelf kunt doen

Actuele informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen vindt u op de websites van het RIVM en Rijksoverheid.

De belangrijkste maatregelen die u kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

Heeft u geen klachten? Vermijd grote groepen (meer dan 100 personen) en werk thuis als het kan.

Heeft u (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of een verhoging tot 38 graden, blijf dan thuis en beperk (sociale) contacten.

En vergeet niet:

  • Was uw handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden

Informatie voor ondernemers

Lees meer over de maatregelen voor ondernemers bij Ondernemers en coronavirus


Vragen?

Vragen over het coronavirus? Neem contact op met het landelijke informatienummer 0800-1351 (tussen 8:00 tot 22:00 uur) van het RIVM.

Heeft u klachten die op een besmetting kunnen wijzen, zoals hoesten, benauwdheid en koorts, neem dan contact op met de huisarts.