Noodmaatregel Tozo 2 aanvragen (vanaf 1 juni 2020)

Wat u moet weten

 • De inkomensondersteuning is bedoeld voor zelfstandig ondernemers die in de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten of Wassenaar wonen
 • U kunt alleen een aanvraag indienen wanneer u vóór 18 maart 2020 ingeschreven stond bij de Kamer van Koophandel
 • Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) en de Bender Groep helpt de gemeente bij beoordeling van de aanvragen. Zij kunnen na uw aanvraag contact met u opnemen

Aanvullende uitkering voor levensonderhoud (Tozo)

 • U kunt Tozo 2 met terugwerkende kracht aanvragen per 1 juni, 1 juli, 1 augustus of 1 september 2020
 • U verwacht dat uw inkomen lager zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen van de partner telt hierbij mee
 • Heeft u een partner? Dan moet hij of zij ook instemmen met de aanvraag
 • U kunt maar één aanvraag uitkering levensonderhoud per huishouden indienen

Wanneer kunt u een aanvraag indienen

Vanaf 19 juni 2020 kunt u indienen:

 • Nieuwe aanvragen voor Tozo 2 als u geen Tozo 1 uitkering heeft ontvangen
 • Verlengingsaanvraag als u een Tozo 1 uitkering heeft die uiterlijk 29 juni 2020 afloopt. De betaaldatum hiervan is 25 juni 2020

Vanaf 26 juni 2020 kunt u indienen:

 • Verlengingsaanvraag als u een Tozo 1 uitkering heeft die tussen 30 juni tot en met 30 juli 2020 afloopt. De betaaldatum hiervan is 25 juli 2020

Vanaf 27 juli 2020 kunt u indienen:

 • Verlengingsaanvraag als u een Tozo 1 uitkering heeft die na 30 juli 2020 afloopt

Voorwaarden Tozo

 • U bent tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
 • U bent zelfstandige ondernemer en stond voor 18 maart 2020 ingeschreven bij de KVK
 • U bezit de Nederlandse nationaliteit of bent daaraan gelijkgesteld
 • Uw inkomen komt door de corona-maatregelen onder de uitkeringsnorm (inkomstenverlies)
 • U bent minimaal 1225 uur per jaar of gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in uw bedrijf of beroep werkzaam (urencriterium)
 • U heeft een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv), maatschap, besloten vennootschap (bv) of een coöperatieve vereniging met wettelijke aansprakelijkheid (coöperatie). Voor een BV geldt de aanvullende voorwaarde dat  u alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen bezit
 • Uw onderneming hoeft niet in Nederland te zijn
 • Uw bedrijf is economisch actief, tenzij dit door de coronacrisis niet mogelijk is
 • U bent in het bezit van alle noodzakelijke vergunningen
 • De uitsluitingsgronden zoals genoemd in artikel 13 van de Participatiewet zijn niet op u van toepassing
 • Het inkomen van uw partner telt mee voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, dan kunt u geen aanspraak maken op de uitkering levensonderhoud
 • U kunt Tozo 2 aanvragen voor maximaal 4 maanden in de periode 1 juni tot en met 30 september 2020. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni
 • Kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus en september 2020 en mag niet overlappen met de periode waarover u Tozo 1 heeft ontvangen. Heeft u bijvoorbeeld al de Tozo 1-uitkering over april, mei en juni? Dan kunt u de Tozo 2-uitkering aanvragen voor juli, augustus en september

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

Voor beide aanvragen heeft u uw DigiD nodig om in te loggen.

Nieuwe aanvraag

 • Overzicht van uw verwachte inkomen
 • Kopie van uw legitimatiebewijs (geen rijbewijs) digitaal bijsluiten
 • Kopie van uw bankafschrift met daarop de naam en het IBAN-nummer digitaal bijsluiten

Verlenging aanvraag

 • Overzicht van uw verwachte inkomen

Het kan zijn dat we tijdens het aanvragen of erna nog aanvullende bewijsstukken vragen. Dat verschilt per aanvraag.

Lening Bedrijfskapitaal

Dit is een lening voor bedrijfskapitaal om acute geldproblemen van uw onderneming op te lossen

 • Uitkering is maximaal € 10.157 voor de Tozo 1 en de Tozo 2 samen
 • U moet de lening later terugbetalen. De maximale looptijd is 3 jaar, tegen 2% rente. Tot 1 januari 2021 hoeft u nog geen rente of aflossing te betalen. Hierna is uitstel alleen mogelijk op basis van individuele omstandigheden
 • Per huishouden kunt u meerdere aanvragen voor een lening bedrijfskapitaal indienen. Bijvoorbeeld als u en uw partner allebei een eigen bedrijf hebben
 • Per bedrijf kan één keer een aanvraag worden gedaan

Voorwaarden lening bedrijfskapitaal

 • U bent 18 jaar of ouder (AOW-gerechtigden kunnen deze tijdelijke lening ook afsluiten)
 • Uw bedrijf is aantoonbaar in de financiële problemen gekomen door de corona-maatregelen
 • U bent zelfstandige ondernemer en stond voor 18 maart 2020 ingeschreven bij de KVK
 • U bezit de Nederlandse nationaliteit of bent daaraan gelijkgesteld
 • U bent minimaal 1225 uur per jaar of gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in uw bedrijf of beroep werkzaam (urencriterium)
 • U heeft een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv), maatschap, besloten vennootschap (bv) of een coöperatieve vereniging met wettelijke aansprakelijkheid (coöperatie). Voor een BV geldt de aanvullende voorwaarde dat  u alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen bezit
 • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland
 • Uw bedrijf is economisch actief, tenzij dit door de coronacrisis niet mogelijk is
 • U bent in het bezit van alle noodzakelijke vergunningen
 • Uitsluitingsgronden zoals genoemd in artikel 13 van de Participatiewet zijn niet op u van toepassing
 • U gebruikt de tijdelijke lening alleen voor het betalen van bedrijfskosten (dus geen privékosten).
 • Met het bedrijfskapitaal mag u geen bestaande lening herfinancieren
 • Woont u in het buitenland en heeft u een onderneming in Nederland? Vraag dan een tijdelijke lening aan via de gemeente Maastricht.
 • U moet verklaren dat er geen surseance (uitstel) van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of 1 van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo 2-lening bedrijfskapitaal.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag

U heeft uw DigiD nodig om in te loggen.

Voorschot

Heeft u acute geldnood en wilt u een voorschot op de Tozo 2-uitkering aanvragen? Bel dan de gemeente via telefoonnummer 14 070 (kies optie ‘Tozo’). Bekijk voordat u belt of u voldoet aan de voorwaarden voor de uitkering. Als achteraf blijkt dat uw voorschot te hoog was of dat u toch geen recht op een Tozo-uitkering heeft, dan moet u het (teveel) ontvangen bedrag terugbetalen.

Definitieve inkomsten en wijziging doorgeven

Verandert er iets in uw situatie ten opzichte van wat u in uw aanvraag hebt doorgegeven? Of wilt u uw definitieve inkomsten doorgeven? Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier. In tegenstelling tot eerdere berichten krijgt u hiervoor geen papieren formulier toegezonden.

Bijzondere bijstand

Maakt u bijzondere, noodzakelijke kosten die u niet kunt betalen? De gemeente kan u hierbij ondersteunen via de minimaregelingen en/of bijzondere bijstand. U moet wel aan de voorwaarden van deze regelingen voldoen.