Noodmaatregel zelfstandige aanvragen

Wat u moet weten

 • Regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart 2020
 • Tijdelijke regeling voor 3 maanden. Het kabinet besluit of de tijdelijke regeling wordt verlengd

Er zijn 2 vormen van ondersteuning:

 • Aanvullende uitkering voor levensonderhoud
  • Uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal minimum
  • U hoeft dit niet terug te betalen
  • Hoogte van de uitkering hangt af van de gezinssituatie en is maximaal € 1.500 per maand
 • Bedrijfskrediet
  • Dit is een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 om acute geldproblemen op te lossen
  • Met lage rente en de optie om de aflossingsverplichting uit te stellen

 

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • U bent zelfstandige ondernemer
 • U bezit de Nederlandse nationaliteit of daaraan gelijkgesteld
 • U woont in de gemeente Leidschendam-Voorburg, Voorschoten of Wassenaar
 • U bent per jaar minimaal 1225 uur in uw bedrijf of beroep werkzaam (urencriterium)

Aanvullende voorwaarde aanvullende uitkering levensonderhoud

 • Uw inkomen komt door de corona-maatregelen onder de uitkeringsnorm (inkomstenverlies)

Aanvullende voorwaarde tijdelijke lening

 • Uw bedrijf is aantoonbaar in de financiële problemen gekomen door de corona-maatregelen

Bewijsstukken

Voor beide aanvragen moet u de volgende bewijsstukken digitaal bijsluiten:

 • Foto of scan paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning (geen rijbewijs) van u en eventueel uw partner
 • Kopie inschrijving Kamer van Koophandel

Aanvullend bewijsstukken aanvraag aanvullende uitkering levensonderhoud

 • Foto of scan voorzijde bankpas privé-bankrekening
 • Foto of scan van recent afschrift met saldo privé-bankrekening
 • Bewijs van andere inkomsten (als u die heeft)

Aanvullend bewijsstukken aanvraag tijdelijke lening

 • Foto of scan voorzijde bankpas zakelijke bankrekening
 • Foto of scan van recent afschrift met saldo zakelijke bankrekening
 • Bewijs van lopende kosten en van annulering van opdrachten