Ondernemers en coronavirus

Inkomsten en wijzigingen Tozo doorgeven

  • Verandert er iets in uw situatie ten opzichte van wat u in uw aanvraag voor de Tozo 3 heeft doorgegeven? Of wilt u uw definitieve inkomsten doorgeven? Gebruik dan het wijzigingsformulier

Vul het wijzigingsformulier alleen in als uw situatie anders is dan u eerder hebt ingevuld. Bijvoorbeeld uw definitieve inkomsten zijn anders dan in uw aanvraag.

Hulp bij levensonderhoud en bedrijfskapitaal

Door de coronacrisis verliezen veel zelfstandigen hun inkomsten. Om deze groep tijdelijk te ondersteunen heeft het kabinet de Tozo-regeling beschikbaar gesteld. De Tozo-regeling wordt verlengd van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Dit wordt de Tozo 3-regeling genoemd. Voor Tozo 3 moet u een nieuwe aanvraag indienen. Ook als u al eerder een aanvraag voor Tozo 1 en/of Tozo 2 heeft ingediend.

Meer over Tozo 3-regeling

Uitbreiden en overkappen terras (corona-maatregel)

Horecaondernemers krijgen van de gemeente de mogelijkheid hun terras uit te breiden en te overkappen. Dit om het verlies van inkomsten door de coronacrisis te beperken. Uiteraard binnen de landelijke richtlijnen en rekening houdend met de omgeving. Het gaat om een tijdelijke regeling van 1 november 2020 tot 28 februari 2021. U moet een aantal stappen doorlopen om te kijken of u gebruik kunt maken van deze regeling. Stuur het digitale formulier in met de gevraagde bijlagen om uw verzoek in te dienen.

Informatie en aanvraagformulier

Subsidie voor corona-initiatieven

De gemeenteraad stelt extra middelen beschikbaar voor ondernemers en organisaties om effecten van de corona-maatregelen te verminderen. Heeft u een goed initiatief of heeft u kosten die niet gedekt worden door andere (landelijke) regelingen, dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

Meer informatie en aanvraagformulier

Personeel doorbetalen

Als er tijdelijk geen of minder werk voorhanden is, kunt u bij het UWV een beroep doen op de nieuwe regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling vervangt de Regeling werktijdverkorting en voorziet in compensatie van loonkosten tot 90% van de loonsom. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast-, flexibel-,  0-uren- en uitzendcontract doorbetalen. Doel hiervan is om ontslag en inkomensverlies van personeel te voorkomen.

U kunt tot en met 13 december 2020 deze noodmaatregel aanvragen.

Naar de website UWV

Andere regelingen

  • Uitstel huur gemeentelijk pand: een bedrijf of instelling die een accommodatie huurt van de gemeente, mag uitstel van betaling aanvragen voor de huur
  • Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Hierin leest u welke maatregelen momenteel gelden voor u als ondernemer
  • Uitstel of aanpassing van betaling vraagt u schriftelijk aan via Belastingdienst. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen
  • Verruimen laad-en lostijden voor de voedselvoorziening: winkels, nieuwe bezorgdiensten en initiatieven kunnen deze verruiming aanvragen bij Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)
  • Banken krijgen ruimte om ondernemers extra te financieren. Hiervoor gaat het Rijk deels borg staan. Uw bank kan u hierover meer vertellen
  • Via Rijksoverheid kunt u een noodpakket aanvragen voor een eenmalige gift ter waarde van € 4.000 ter ondersteuning van getroffen ondernemers. Op 7 april heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen.