Ondernemers en coronavirus

Hulp bij levensonderhoud en bedrijfskapitaal

Door de coronacrisis verliezen veel zelfstandigen hun inkomsten. Om deze groep tijdelijk te ondersteunen heeft het kabinet voor 3 maanden een tijdelijke voorziening geregeld. Dit moet ervoor zorgen dat u na de crisis door kunt met uw bedrijf. U kunt een aanvullende uitkering voor levensonderhoud krijgen of een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal.

Meer informatie en aanvraagformulier

Uitstel gemeentelijke belastingen

U kunt uitstel van betaling vragen voor belastingaanslagen die in 2020 zijn opgelegd. Dit uitstel loopt vooralsnog tot 1 juli 2020. Deze maatregel is voor ondernemers, (sport)verenigingen en instellingen die financieel in de problemen zijn gekomen. Voor reclamebelasting hoeft u geen uitstel van betaling te vragen.

Tot 1 juli 2020 stopt de gemeente met het versturen van de volgende documenten, dus:

  • geen aanmaning of dwangbevel voor belastingschuld van uw bedrijf of instelling
  • geen nieuwe belastingaanslagen

Uitstel gemeentelijke belastingen aanvragen

Uitstel huur gemeentelijk pand

Een bedrijf of instelling die een accommodatie huurt van de gemeente, mag uitstel van betaling aanvragen voor de huur.

  • Uw bedrijf is actief in sport-, cultuur- of zorg en welzijnssector, zoals sportvereningen, wijkverenigingen en andere soortgelijke organisaties
  • Uitstel van betaling huurkosten geldt voor 3 maanden

Contactformulier

Personeel doorbetalen

Als er tijdelijk geen of minder werk voorhanden is, kunt u bij het UWV een beroep doen op de nieuwe regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling vervangt de Regeling werktijdverkorting en voorziet in compensatie van loonkosten tot 90% van de loonsom. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast-, flexibel-,  0-uren- en uitzendcontract doorbetalen. Doel hiervan is om ontslag en inkomensverlies van personeel te voorkomen.

De datum waarop de regeling NOW ingaat, is nog niet bekend. U kunt daarom nu nog geen aanvraag indienen. Het UWV werkt eraan om de regeling zo snel mogelijk in te voeren.

Naar de website UWV

Verruiming laad- en lostijden

De laad-en lostijden voor de voedselvoorziening worden tijdelijk verruimd. Winkels, nieuwe bezorgdiensten en initiatieven kunnen deze verruiming aanvragen bij Omgevingsdienst Haaglanden (ODH).

Naar de website ODH

Andere regelingen

  • Nieuwe Noodverordening in Regio Haaglanden is sinds donderdag 26 maart 2020 van kracht. Hierin leest u aan welke maatregelen momenteel gelden voor u als ondernemer
  • Uitstel of aanpassing van betaling vraagt u schriftelijk aan via Belastingdienst. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen
  • Banken krijgen ruimte om ondernemers extra te financieren. Hiervoor gaat het Rijk deels borg staan. Uw bank kan u hierover meer vertellen
  • Via Rijksoverheid kunt u een noodpakket aanvragen voor een eenmalige gift ter waarde van € 4.000 ter ondersteuning van getroffen ondernemers. U kunt dit aanvragen via: Rijksoverheid: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren