Ondernemers en coronavirus

TONK

De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die als gevolg van het coronavirus de woonlasten niet meer kunnen betalen. Het gaat dan om de huur, hypotheek, kosten van elektriciteit, gas en water. U kunt de TONK aanvragen voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021, u kunt de aanvraag indienen tot en met 30 september 2021. 
Lees meer over de TONK-regeling op de site van de Rijksoverheid

Personeel doorbetalen

Als u verwacht minstens 20% omzet te verliezen, kunt u bij het UWV een beroep doen op de regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen dan een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen. Doel hiervan is om ontslag en inkomensverlies van personeel te voorkomen. Lees meer op Rijksoverheid: meer over NOW-regeling

U kunt tot en met 1 juli 2021 deze noodmaatregel aanvragen.

Aanvragen bij UWV

Uitkering levensonderhoud en lening bedrijfskapitaal

Door de coronacrisis verliezen veel zelfstandigen hun inkomsten. Om deze groep tijdelijk te ondersteunen heeft het kabinet de Tozo-regeling beschikbaar gesteld. U kunt geld voor levensonderhoud krijgen of een lening voor bedrijfskapitaal afsluiten. Lees meer als u een aanvraag wilt indienen of achteraf een wijziging of uw definitieve inkomsten wilt doorgeven.

Meer over Tozo 5-regeling

Uitbreiden terras

Horecaondernemers krijgen van de gemeente de mogelijkheid hun terras uit te breiden. Dit om het verlies van inkomsten door de coronacrisis te beperken. Uiteraard binnen de landelijke richtlijnen en rekening houdend met de omgeving. Het gaat om een tijdelijke regeling van 1 maart 2021 tot 1 november 2021. U moet een aantal stappen doorlopen om te kijken of u gebruik kunt maken van deze regeling. Stuur het digitale formulier in met de gevraagde bijlagen om uw verzoek in te dienen.

Informatie en aanvraagformulier

Subsidie voor corona-initiatieven

De gemeenteraad stelt extra middelen beschikbaar voor ondernemers en organisaties om effecten van de corona-maatregelen te verminderen. Heeft u een goed initiatief of heeft u kosten die niet gedekt worden door andere (landelijke) regelingen, dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

Meer informatie en aanvraagformulier

Andere regelingen