Ondernemers en coronavirus

Hulp bij levensonderhoud en bedrijfskapitaal

Door de coronacrisis verliezen veel zelfstandigen hun inkomsten. Om deze groep tijdelijk te ondersteunen heeft het kabinet de tijdelijke voorziening (Tozo 1) verlengd. Deze Tozo 2-regeling gaat in per 1 juni 2020.

Meer over Tozo 2-regeling

Uitbreiding terras (corona-maatregel)

Horecaondernemers krijgen van de gemeente de mogelijkheid hun terras uit te breiden. Dit om het verlies van inkomsten door de coronacrisis te beperken. Uiteraard binnen de landelijke richtlijnen en rekening houdend met de omgeving. Het gaat om een tijdelijke regeling van 1 juni tot 1 november 2020. U moet een aantal stappen doorlopen om te kijken of u gebruik kunt maken van deze regeling. Stuur het digitale formulier in met de gevraagde bijlagen om uw verzoek in te dienen.

Informatie en aanvraagformulier

Subsidie voor corona-initiatieven

De gemeenteraad stelt extra middelen beschikbaar voor ondernemers en organisaties om effecten van de corona-maatregelen te verminderen. Heeft u een goed initiatief of heeft u kosten die niet gedekt worden door andere (landelijke) regelingen, dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

Meer informatie en aanvraagformulier

Personeel doorbetalen

Als er tijdelijk geen of minder werk voorhanden is, kunt u bij het UWV een beroep doen op de nieuwe regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling vervangt de Regeling werktijdverkorting en voorziet in compensatie van loonkosten tot 90% van de loonsom. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast-, flexibel-,  0-uren- en uitzendcontract doorbetalen. Doel hiervan is om ontslag en inkomensverlies van personeel te voorkomen.

U kunt van 6 april tot en met 31 mei 2020 deze noodmaatregel aanvragen.

Naar de website UWV

Verruiming laad- en lostijden

De laad-en lostijden voor de voedselvoorziening worden tijdelijk verruimd. Winkels, nieuwe bezorgdiensten en initiatieven kunnen deze verruiming aanvragen bij Omgevingsdienst Haaglanden (ODH).

Naar de website ODH

Andere regelingen