Ondernemers en coronavirus

Inkomsten en wijzigingen Tozo doorgeven

  • Wijzigingen voor Tozo 3 kunt u vanaf 1 november 2020 doorgeven
  • Verandert er iets in uw situatie ten opzichte van wat u in uw aanvraag voor de Tozo 1 of Tozo 2 hebt doorgegeven? Of wilt u uw definitieve inkomsten doorgeven? Gebruik dan het wijzigingsformulier voor Tozo 1 en Tozo 2

Vul het wijzigingsformulier alleen in als uw situatie anders is dan u eerder hebt ingevuld. Bijvoorbeeld uw definitieve inkomsten zijn anders dan in uw aanvraag.

Hulp bij levensonderhoud en bedrijfskapitaal

Door de coronacrisis verliezen veel zelfstandigen hun inkomsten. Om deze groep tijdelijk te ondersteunen heeft het kabinet de Tozo-regeling beschikbaar gesteld. De Tozo-regeling wordt verlengd van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Dit wordt de Tozo 3-regeling genoemd. Voor Tozo 3 moet u een nieuwe aanvraag indienen. Ook als u al eerder een aanvraag voor Tozo 1 en/of Tozo 2 heeft ingediend.

Meer over Tozo 3-regeling

Uitbreiding terras (corona-maatregel)

Horecaondernemers krijgen van de gemeente de mogelijkheid hun terras uit te breiden. Dit om het verlies van inkomsten door de coronacrisis te beperken. Uiteraard binnen de landelijke richtlijnen en rekening houdend met de omgeving. Het gaat om een tijdelijke regeling van 1 juni tot 1 november 2020. U moet een aantal stappen doorlopen om te kijken of u gebruik kunt maken van deze regeling. Stuur het digitale formulier in met de gevraagde bijlagen om uw verzoek in te dienen.

Informatie en aanvraagformulier

Subsidie voor corona-initiatieven

De gemeenteraad stelt extra middelen beschikbaar voor ondernemers en organisaties om effecten van de corona-maatregelen te verminderen. Heeft u een goed initiatief of heeft u kosten die niet gedekt worden door andere (landelijke) regelingen, dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

Meer informatie en aanvraagformulier

Personeel doorbetalen

Als er tijdelijk geen of minder werk voorhanden is, kunt u bij het UWV een beroep doen op de nieuwe regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling vervangt de Regeling werktijdverkorting en voorziet in compensatie van loonkosten tot 90% van de loonsom. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast-, flexibel-,  0-uren- en uitzendcontract doorbetalen. Doel hiervan is om ontslag en inkomensverlies van personeel te voorkomen.

U kunt tot en met 31 augustus 2020 deze noodmaatregel aanvragen.

Naar de website UWV

Andere regelingen