Ondernemersregister aanmeldformulier

  1. Step 1 of 2. Active step: Begin
  2. Stap 2 van 2: Voltooid
De gegevens die nu geregistreerd staan, zullen overschreven worden door de gewijzigde gegevens die u hieronder invult
Vul hier het complete nieuwe adres is, dus straatnaam, nummer, postcode en vestigingsplaats