Onderzoek lood in bodem speelplaatsen

Op diverse plekken in Nederland is door eeuwenlang gebruik van lood, ook lood in de bodem aanwezig. In opdracht van provincie Zuid-Holland heeft een milieukundig adviesbureau samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg in maart en april 2019 diverse scholen, kinderdagverblijven (kdv’s), bso’s en openbare speelplekken bezocht. Zij hebben geïnventariseerd bij welke speelplaatsen kinderen mogelijk in aanraking kunnen komen met onbedekte grond. In oktober 2019 worden op een aantal locaties grondmonsters genomen.

Wat u moet weten

Tot de resultaten bekend zijn, geldt in ieder geval het GGD-advies: handen wassen na het buitenspelen.
Jonge kinderen spelen onder andere op kinderspeelplaatsen. Veel speelplaatsen zijn bedekt met bijvoorbeeld tegels of rubber. Wegens deze verharding is er geen contactmogelijkheid met de grond. Ook zijn er plekken waar kinderen wel in contact kunnen komen met grond, waarin mogelijk verhoogde gehalten aan lood aanwezig zijn. Bijvoorbeeld als ze spelen op onbedekte grond.

In maart en april 2019 zijn foto’s gemaakt (zonder kinderen) van de inrichting van de speelplaatsen en er is gekeken naar het materiaal van de speelgrond. Als het speelterrein verhard of betegeld is, dan is er geen risico. In dat geval is het onderzoek voor dat terrein afgerond. Is het terrein (deels) onverhard, dan is er wel risico op blootstelling en is extra bodemonderzoek nodig.

Wat gaat er gebeuren

Op 44 van de in maart en april 2019 bezochte locaties is de grond van de speelplaats onbedekt. Bij deze locaties worden vanaf 11 oktober grondmonsters genomen om te kijken of er lood aanwezig is in de grond. De betreffende scholen, kdv’s en bso’s zijn hierover geïnformeerd.

Uit de eerste onderzoeksresultaten is gebleken dat de norm niet wordt overschreden. Er is geen vervolgonderzoek of sanerende maatregelen noodzakelijk. Het definitieve rapport van de onderzoeken wordt medio maart 2020 verwacht. 

Meer informatie

Ga naar de website voor de Omgevingsdienst Haaglanden of provincie Zuid-Holland voor informatie over lood én voor advies wat u kunt doen om het risico te verminderen. Kijk ook eens dit filmpje: Let op lood