Onderzoek naar looddeeltjes in de grond bij speelplaatsen

11 oktober 2019
Algemeen
Kinderspeelplaats

Op diverse plekken in Nederland is door eeuwenlang gebruik van lood, ook lood in de bodem aanwezig. Momenteel onderzoekt de Omgevingsdienst Haaglanden in opdracht van de provincie Zuid-Holland in diverse gemeenten het gehalte aan lood in de bodem. Ook in Leidschendam-Voorburg. Dit gebeurt op speelplekken voor kinderen van 0 tot 6 jaar.

Jonge kinderen spelen onder andere op kinderspeelplaatsen. Veel speelplaatsen zijn bedekt met bijvoorbeeld tegels of rubber. Wegens deze verharding is er geen contactmogelijkheid met de grond. Ook zijn er plekken waar kinderen wel in contact kunnen komen met grond, waarin mogelijk verhoogde gehalten aan lood aanwezig zijn, bijvoorbeeld als ze spelen op onbedekte grond.

In maart en april van dit jaar heeft het milieukundig adviesbureau samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg diverse scholen, kinderdagverblijven (kdv’s), bso’s en openbare speelplekken bezocht. Er zijn foto’s gemaakt van de inrichting van de speelplaatsen (zonder kinderen) en er is gekeken naar het materiaal van de speelgrond. Op 44 locaties is de grond onbedekt, waardoor het risico bestaat op contact. Bij deze locaties worden vanaf 11 oktober grondmonsters genomen om te kijken of er lood aanwezig is in de grond. De betreffende scholen, kdv’s en bso’s zijn hierover geïnformeerd.

De tussenresultaten van de grondmonsters worden nog in de maand oktober verwacht. Zodra die binnen zijn en het blijkt dat het loodgehalte in de bodem op bepaalde locaties te hoog is, dan worden de betreffende scholen, bso’s en kdv’s geïnformeerd. De gemeente neemt dan maatregelen. Dat kan bijvoorbeeld door het afgraven van de grond en vervanging door schone grond. Een andere manier is het afdekken van de grond. De eindresultaten van het onderzoek worden medio maart 2020 verwacht.

Advies: handen wassen na buitenspelen

Tot de resultaten bekend zijn geldt in ieder geval het advies: handen wassen na het buiten spelen. Meer informatie over lood én gebruiksadviezen staan op de website van de Omgevingsdienst Haaglanden.

Vragen over het bodemonderzoek in Leidschendam-Voorburg? Stuur een e-mail naar bodemloket@lv.nl.